CYLD (NM_001042355) Human Tagged ORF Clone

CAT#: RC204099

CYLD (Myc-DDK-tagged)-Human cylindromatosis (turban tumor syndrome) (CYLD), transcript variant 2

ORF Plasmid: DDK tGFP

Lentiviral Particles: DDK DDK w/ Puro mGFP mGFP w/ Puro


  "NM_001042355" in other vectors (7)

Reconstitution Protocol

USD 872.00

In Stock*

Size
  • 10 ug

Product Images

Frequently bought together (5)
pCMV6-Entry, mammalian vector with C-terminal Myc- DDK Tag, 10ug
  • 10 ug

USD 650.00


DH5α Chemically Competent Cells (≥10^8 cfu/μg of pUC19 DNA)
  • 5 x 200 ul

USD 160.00


Forward sequencing primer VP1.5, Reverse sequencing primer XL39, 100pmoles each
  • 100 pmol

USD 59.00


DDK Rabbit monoclonal antibody, recognizing both N- and C-terminal tags
  • 30 ul

USD 198.00


CYLD Rabbit polyclonal Antibody
  • 100 ul

USD 313.00

Other products for "CYLD"

Specifications

Product Data
Type Human Tagged ORF Clone
Tag Myc-DDK
Symbol CYLD
Synonyms BRSS; CDMT; CYLD1; CYLDI; EAC; FTDALS8; MFT; MFT1; SBS; TEM; USPL2
Vector pCMV6-Entry
E. coli Selection Kanamycin (25 ug/mL)
Mammalian Cell Selection Neomycin
Sequence Data
>RC204099 ORF sequence
Red=Cloning site Blue=ORF Green=Tags(s)

TTTTGTAATACGACTCACTATAGGGCGGCCGGGAATTCGTCGACTGGATCCGGTACCGAGGAGATCTGCC
GCCGCGATCGCC

ATGAGTTCAGGCTTATGGAGCCAAGAAAAAGTCACTTCACCCTACTGGGAAGAGCGGATTTTTTACTTGC
TTCTTCAAGAATGCAGCGTTACAGACAAACAAACACAAAAGCTCCTTAAAGTACCGAAGGGAAGTATAGG
ACAGTATATTCAAGATCGTTCTGTGGGGCATTCAAGGATTCCTTCTGCAAAAGGCAAGAAAAATCAGATT
GGATTAAAAATTCTAGAGCAACCTCATGCAGTTCTCTTTGTTGATGAAAAGGATGTTGTAGAGATAAATG
AAAAGTTCACAGAGTTACTTTTGGCAATTACCAATTGTGAGGAGAGGTTCAGCCTGTTTAAAAACAGAAA
CAGACTAAGTAAAGGCCTCCAAATAGACGTGGGCTGTCCTGTGAAAGTACAGCTGAGATCTGGGGAAGAA
AAATTTCCTGGAGTTGTACGCTTCAGAGGACCCCTGTTAGCAGAGAGGACAGTCTCCGGAATATTCTTTG
GAGTTGAATTGCTGGAAGAAGGTCGTGGTCAAGGTTTCACTGACGGGGTGTACCAAGGGAAACAGCTTTT
TCAGTGTGATGAAGATTGTGGCGTGTTTGTTGCATTGGACAAGCTAGAACTCATAGAAGATGATGACACT
GCATTGGAAAGTGATTACGCAGGTCCTGGGGACACAATGCAGGTCGAACTTCCTCCTTTGGAAATAAACT
CCAGAGTTTCTTTGAAGGTTGGAGAAACAATAGAATCTGGAACAGTTATATTCTGTGATGTTTTGCCAGG
AAAAGAAAGCTTAGGATATTTTGTTGGTGTGGACATGGATAACCCTATTGGCAACTGGGATGGAAGATTT
GATGGAGTGCAGCTTTGTAGTTTTGCGTGTGTTGAAAGTACAATTCTATTGCACATCAATGATATCATCC
CAGAGAGTGTGACGCAGGAAAGGAGGCCTCCCAAACTTGCCTTTATGTCAAGAGGTGTTGGGGACAAAGG
TTCATCCAGTCATAATAAACCAAAGGCTACAGGATCTACCTCAGACCCTGGAAATAGAAACAGATCTGAA
TTATTTTATACCTTAAATGGGTCTTCTGTTGACTCACAACCACAATCCAAATCAAAAAATACATGGTACA
TTGATGAAGTTGCAGAAGACCCTGCAAAATCTCTTACAGAGATATCTACAGACTTTGACCGTTCTTCACC
ACCACTCCAGCCTCCTCCTGTGAACTCACTGACCACCGAGAACAGATTCCACTCTTTACCATTCAGTCTC
ACCAAGATGCCCAATACCAATGGAAGTATTGGCCACAGTCCACTTTCTCTGTCAGCCCAGTCTGTAATGG
AAGAGCTAAACACTGCACCCGTCCAAGAGAGTCCACCCTTGGCCATGCCTCCTGGGAACTCACATGGTCT
AGAAGTGGGCTCATTGGCTGAAGTTAAGGAGAACCCTCCTTTCTATGGGGTAATCCGTTGGATCGGTCAG
CCACCAGGACTGAATGAAGTGCTCGCTGGACTGGAACTGGAAGATGAGTGTGCAGGCTGTACGGATGGAA
CCTTCAGAGGCACTCGGTATTTCACCTGTGCCCTGAAGAAGGCGCTGTTTGTGAAACTGAAGAGCTGCAG
GCCTGACTCTAGGTTTGCATCATTGCAGCCGGTTTCCAATCAGATTGAGCGCTGTAACTCTTTAGCATTT
GGAGGCTACTTAAGTGAAGTAGTAGAAGAAAATACTCCACCAAAAATGGAAAAAGAAGGCTTGGAGATAA
TGATTGGGAAGAAGAAAGGCATCCAGGGTCATTACAATTCTTGTTACTTAGACTCAACCTTATTCTGCTT
ATTTGCTTTTAGTTCTGTTCTGGACACTGTGTTACTTAGACCCAAAGAAAAGAACGATGTAGAATATTAT
AGTGAAACCCAAGAGCTACTGAGGACAGAAATTGTTAATCCTCTGAGAATATATGGATATGTGTGTGCCA
CAAAAATTATGAAACTGAGGAAAATACTTGAAAAGGTGGAGGCTGCATCAGGATTTACCTCTGAAGAAAA
AGATCCTGAGGAATTCTTGAATATTCTGTTTCATCATATTTTAAGGGTAGAACCTTTGCTAAAAATAAGA
TCAGCAGGTCAAAAGGTACAAGATTGTTACTTCTATCAAATTTTTATGGAAAAAAATGAGAAAGTTGGCG
TTCCCACAATTCAGCAGTTGTTAGAATGGTCTTTTATCAACAGTAACCTGAAATTTGCAGAGGCACCATC
ATGTCTGATTATTCAGATGCCTCGATTTGGAAAAGACTTTAAACTATTTAAAAAAATTTTTCCTTCTCTG
GAATTAAATATAACAGATTTACTTGAAGACACTCCCAGACAGTGCCGGATATGTGGAGGGCTTGCAATGT
ATGAGTGTAGAGAATGCTACGACGATCCGGACATCTCAGCTGGAAAAATCAAGCAGTTTTGTAAAACCTG
CAACACTCAAGTCCACCTTCATCCGAAGAGGCTGAATCATAAATATAACCCAGTGTCACTTCCCAAAGAC
TTACCCGACTGGGACTGGAGACACGGCTGCATCCCTTGCCAGAATATGGAGTTATTTGCTGTTCTCTGCA
TAGAAACAAGCCACTATGTTGCTTTTGTGAAGTATGGGAAGGACGATTCTGCCTGGCTCTTCTTTGACAG
CATGGCCGATCGGGATGGTGGTCAGAATGGCTTCAACATTCCTCAAGTCACCCCATGCCCAGAAGTAGGA
GAGTACTTGAAGATGTCTCTGGAAGACCTGCATTCCTTGGACTCCAGGAGAATCCAAGGCTGTGCACGAA
GACTGCTTTGTGATGCATATATGTGCATGTACCAGAGTCCAACAATGAGTTTGTACAAA


ACGCGTACGCGGCCGCTCGAGCAGAAACTCATCTCAGAAGAGGATCTGGCAGCAAATGATATCCTGGATT
ACAAGGATGACGACGATAAG
GTTTAA
>RC204099 protein sequence
Red=Cloning site Green=Tags(s)

MSSGLWSQEKVTSPYWEERIFYLLLQECSVTDKQTQKLLKVPKGSIGQYIQDRSVGHSRIPSAKGKKNQI
GLKILEQPHAVLFVDEKDVVEINEKFTELLLAITNCEERFSLFKNRNRLSKGLQIDVGCPVKVQLRSGEE
KFPGVVRFRGPLLAERTVSGIFFGVELLEEGRGQGFTDGVYQGKQLFQCDEDCGVFVALDKLELIEDDDT
ALESDYAGPGDTMQVELPPLEINSRVSLKVGETIESGTVIFCDVLPGKESLGYFVGVDMDNPIGNWDGRF
DGVQLCSFACVESTILLHINDIIPESVTQERRPPKLAFMSRGVGDKGSSSHNKPKATGSTSDPGNRNRSE
LFYTLNGSSVDSQPQSKSKNTWYIDEVAEDPAKSLTEISTDFDRSSPPLQPPPVNSLTTENRFHSLPFSL
TKMPNTNGSIGHSPLSLSAQSVMEELNTAPVQESPPLAMPPGNSHGLEVGSLAEVKENPPFYGVIRWIGQ
PPGLNEVLAGLELEDECAGCTDGTFRGTRYFTCALKKALFVKLKSCRPDSRFASLQPVSNQIERCNSLAF
GGYLSEVVEENTPPKMEKEGLEIMIGKKKGIQGHYNSCYLDSTLFCLFAFSSVLDTVLLRPKEKNDVEYY
SETQELLRTEIVNPLRIYGYVCATKIMKLRKILEKVEAASGFTSEEKDPEEFLNILFHHILRVEPLLKIR
SAGQKVQDCYFYQIFMEKNEKVGVPTIQQLLEWSFINSNLKFAEAPSCLIIQMPRFGKDFKLFKKIFPSL
ELNITDLLEDTPRQCRICGGLAMYECRECYDDPDISAGKIKQFCKTCNTQVHLHPKRLNHKYNPVSLPKD
LPDWDWRHGCIPCQNMELFAVLCIETSHYVAFVKYGKDDSAWLFFDSMADRDGGQNGFNIPQVTPCPEVG
EYLKMSLEDLHSLDSRRIQGCARRLLCDAYMCMYQSPTMSLYK

TRTRPLEQKLISEEDLAANDILDYKDDDDKV
Chromatograms CHROMATOGRAMS
Sequencher program is needed, download here.
Restriction Sites SgfI-MluI      Cloning Scheme for this gene      Plasmid Map     
ACCN NM_001042355
ORF Size 2859 bp
OTI Disclaimer The molecular sequence of this clone aligns with the gene accession number as a point of reference only. However, individual transcript sequences of the same gene can differ through naturally occurring variations (e.g. polymorphisms), each with its own valid existence. This clone is substantially in agreement with the reference, but a complete review of all prevailing variants is recommended prior to use. More info
OTI Annotation This clone was engineered to express the complete ORF with an expression tag. Expression varies depending on the nature of the gene.
Product Components The ORF clone is ion-exchange column purified and shipped in a 2D barcoded Matrix tube containing 10ug of transfection-ready, dried plasmid DNA (reconstitute with 100 ul of water).
Reconstitution 1. Centrifuge at 5,000xg for 5min.
2. Carefully open the tube and add 100ul of sterile water to dissolve the DNA.
3. Close the tube and incubate for 10 minutes at room temperature.
4. Briefly vortex the tube and then do a quick spin (less than 5000xg) to concentrate the liquid at the bottom.
5. Store the suspended plasmid at -20°C. The DNA is stable for at least one year from date of shipping when stored at -20°C.
Reference Data
RefSeq NM_001042355.2
RefSeq Size 8584 bp
RefSeq ORF 2862 bp
Locus ID 1540
UniProt ID Q9NQC7
Cytogenetics 16q12.1
Protein Families Druggable Genome
Protein Pathways RIG-I-like receptor signaling pathway
MW 107 kDa
Gene Summary This gene is encodes a cytoplasmic protein with three cytoskeletal-associated protein-glycine-conserved (CAP-GLY) domains that functions as a deubiquitinating enzyme. Mutations in this gene have been associated with cylindromatosis, multiple familial trichoepithelioma, and Brooke-Spiegler syndrome. Alternate transcriptional splice variants, encoding different isoforms, have been characterized. [provided by RefSeq, Jul 2008]

Other Versions

{0} Product Review(s)

0 Product Review(s) Submit review

Be the first one to submit a review

Product Citations

*Delivery time may vary from web posted schedule. Occasional delays may occur due to unforeseen complexities in the preparation of your product. International customers may expect an additional 1-2 weeks in shipping.