Proteins

View as table Download

Apolipoprotein B / Apo B (APOB 100) human protein, 1 mg

Protein Source Plasma