(BC012405) Mouse Tagged ORF Clone

CAT#: MR208440

(Myc-DDK-tagged) - Mouse cDNA clone MGC:12134 IMAGE:3710576

Change vector?

  • TrueORF®

USD 691.00


Availability*
3 Weeks

Size
    • 10 ug

Product images

Specifications

Product Data
Product Name (BC012405) Mouse Tagged ORF Clone
Vector pCMV6-Entry
Sequence Data
ORF Nucleotide Sequence
>MR208440 representing BC012405
Red=Cloning site Blue=ORF Green=Tags(s)

TTTTGTAATACGACTCACTATAGGGCGGCCGGGAATTCGTCGACTGGATCCGGTACCGAGGAGATCTGCC
GCCGCGATCGCC

ATGGTGGATGCATTGACCTATGATGATGTGTATGTGAACTTCACTCAAGAAGAATGGGCTTTGCTGAATC
CTTCACAGAAGAGTCTCTACAAAGATGTGATGTTGGAGACCTACAGGAACCTCAATGCTGTAGGCTACAA
TTGGGAAGACAGTAATATTGAAGAACATTGTGAAAGCTCCAGAAGACATGGAAGGCATGAAAGAAATCAT
ACTGGAGAGAAACCCTACGAAGGTATTCAATATGGTGAAGCCTTTGTTCATCACAGTAGTCTACAAATGC
GTAAAATAATACATACTGGAGAGAAACGCTACAAATGCAATCAATGTGATAAAGCCTATTCACGACACAG
CATTCTACAAATACATAAAAGAACACATAGTGGAGAGAAACCCTATGAATGTAATCAATGTGGTAAAGCC
TTTACACAACACAGTCATCTCAAAATACATATGGTTACACATACTGGAGAGAAACCTTACAAATGTGATC
AATGTGGTAAAGCCTTTGCATTCCATAGTACCCTCCAAGTACATAAAAGAACACATACTGGAGAGAAACC
CTATGAATGTAATCAGTGTAGTAAAGCCTTTGCACATCATTGTCATCTCCGAGTACATAAAAGAATACAC
ACTGGAGAGAAACCTTACAAATGTGATCAATGTGGTAAAGCCTTTGTAGGTCAGAATGATCTTAAGAGAC
ATGAAAGAGTTCATACTGGAGAGAAACCTTACAAATGCAATGAATGTGGTAAAGCCTTTGTATGTAATGC
CAGTCTCCGTACACATAAAACAACACATACTGGAGTGAAACCTTATGAATGTAAGCAGTGTACTAAATCC
TTTGCCTCTCATGGTCAACTTCAAAAACATGAAAGAATTCATACTGGAGAGAAACCTTACAAATGTGATC
AGTGTGGTAAAGCCTTTGCCTCTCATGATAAATTTCAAAAACATGAAAGAATTCATACTGGAGAGAAACC
TTACAAATGTAAGCAATGTACTAAATCCTTTGCCTCTCATGATAAACTTCAAAAACATGAAAGAATTCAT
ACTGGAGAGAAACCTTATGAATGTAAGCAATGTACTAAATCCTTTGCCTCTCATAATAAACTTCAAAAAC
ATGAAAGAATTCATACTGGAGAGAAGCCTTACAAGTGTGATCAATGTAATAAAGCCTTTGTATATGAAAG
TTATTTACAAGTTCATAAAAAAACACATACTGGAGAGAAACCTTACAAATGTAATGAATGTGGTAAAGCC
TTTGCACGACACAGTCATCTCAAAGTGCATAAAATAACACATACTGGAGAGAAACCTTACAAATGTAATC
AATGTGGTAAAGCCCTTGCATATCATAGTACACTCCAAGTACATCAAAGAACACATACTGGAGAGAAGCC
CTATGAATGTGAGCAATGTGGCAAAGCCTTTGCAAATCAAAGTTATTTCCAAGTACATAAAAGAATACAT
ACTGGAGAGAAACCCTACAAATGTGATCAATGTGGTAAAGCCTTTGTAGGTTCAAGTGATCTTAAAAGAC
ATGAAAGAGTTCATACTGGGAGAGAAACCTTACAAATG


ACGCGTACGCGGCCGCTCGAGCAGAAACTCATCTCAGAAGAGGATCTGGCAGCAAATGATATCCTGGATT
ACAAGGATGACGACGATAAG
GTTTAA
Protein Sequence
>MR208440 representing BC012405
Red=Cloning site Green=Tags(s)

MVDALTYDDVYVNFTQEEWALLNPSQKSLYKDVMLETYRNLNAVGYNWEDSNIEEHCESSRRHGRHERNH
TGEKPYEGIQYGEAFVHHSSLQMRKIIHTGEKRYKCNQCDKAYSRHSILQIHKRTHSGEKPYECNQCGKA
FTQHSHLKIHMVTHTGEKPYKCDQCGKAFAFHSTLQVHKRTHTGEKPYECNQCSKAFAHHCHLRVHKRIH
TGEKPYKCDQCGKAFVGQNDLKRHERVHTGEKPYKCNECGKAFVCNASLRTHKTTHTGVKPYECKQCTKS
FASHGQLQKHERIHTGEKPYKCDQCGKAFASHDKFQKHERIHTGEKPYKCKQCTKSFASHDKLQKHERIH
TGEKPYECKQCTKSFASHNKLQKHERIHTGEKPYKCDQCNKAFVYESYLQVHKKTHTGEKPYKCNECGKA
FARHSHLKVHKITHTGEKPYKCNQCGKALAYHSTLQVHQRTHTGEKPYECEQCGKAFANQSYFQVHKRIH
TGEKPYKCDQCGKAFVGSSDLKRHERVHTGRETLQM

TRTRPLEQKLISEEDLAANDILDYKDDDDKV
Restriction Sites SgfI-MluI      Cloning Scheme for this gene      Plasmid Map     
Tag Myc-DDK
ACCN BC012405
ORF Size 2110 bp
OTI Disclaimer The molecular sequence of this clone aligns with the gene accession number as a point of reference only. However, individual transcript sequences of the same gene can differ through naturally occurring variations (e.g. polymorphisms), each with its own valid existence. This clone is substantially in agreement with the reference, but a complete review of all prevailing variants is recommended prior to use. More info
OTI Annotation This clone was engineered to express the complete ORF with an expression tag. Expression varies depending on the nature of the gene.
Product Components The ORF clone is ion-exchange column purified, transfection-ready dried plasmid DNA, and shipped with 2 vector sequencing primers.
Reference Data
RefSeq BC012405
RefSeq Size 2113
MW 77.4 kDa
*Delivery time may vary from web posted schedule. Occasional delays may occur due to unforeseen complexities in the preparation of your product. International customers may expect an additional 1-2 weeks in shipping.