Vectors

Tet-on tetracycline-inducible vector (C-terminal tGFP tag)

C-Tag tGFP
E. coli Selection Ampicillin
Cell Selection Neomycin

Tet-on tetracycline-inducible vector (C-terminal Myc-DDK tag)

C-Tag Myc-DDK
E. coli Selection Kanamycin
Cell Selection Neomycin