Literature Citations Close

Literature Citations for OriGene clone representing NM_001145661


Post-genome wide association studies and functional analyses identify association of MPP7 gene variants with site-specific bone mineral density, Su-Mei Xiao, Annie Wai Chee Kung, Yi Gao, Kam-Shing Lau, Alvin Ma, Zhen-Lin Zhang, Jian-Min Liu, Wiebo Xia, Jin-Wei He, Lin Zhao, Min Nie, Wei-Zhen Fu, Min-Jia Zhang, Jing Sun, Johnny S.H. Kwan, Gloria Hoi Wan Tso, Zhi-Jie Dai, Ching-Lung Cheung, Cora H. Bow, Anskar Yu Hung Leung, Kathryn Choon Beng Tan, and Pak Chung Sham, Hum. Mol. Genet., Jan 2012; 10.1093/hmg/ddr586.