ELISA Kits

Human IL-12(p70) ELISA Kit

Type Sandwich ELISA kit of Quantitative Detection for Human IL-12(p70)
Reactivity Human

Mouse IL-12(p70) ELISA Kit

Type Sandwich ELISA kit of Quantitative Detection for Mouse IL-12(p70)
Reactivity Mouse