TLL1 (NM_012464) Human Tagged ORF Clone

CAT#: RC223360

TLL1 (Myc-DDK-tagged)-Human tolloid-like 1 (TLL1), transcript variant 1

ORF Plasmid: DDK tGFP

Lentiviral Particles: DDK DDK w/ Puro mGFP mGFP w/ Puro


  "NM_012464" in other vectors (6)

Reconstitution Protocol

USD 882.00

In Stock*

Size
    • 10 ug

Product Images

Frequently bought together (4)
pCMV6-Entry, mammalian vector with C-terminal Myc- DDK Tag, 10ug
    • 10 ug

USD 650.00


DH5α Chemically Competent Cells (≥10^8 cfu/μg of pUC19 DNA)
    • 5 x 200 ul

USD 160.00


Forward sequencing primer VP1.5, Reverse sequencing primer XL39, 100pmoles each
    • 100 pmol

USD 59.00


DDK Rabbit monoclonal antibody, recognizing both N- and C-terminal tags
    • 30 ul

USD 198.00

Other products for "TLL1"

Specifications

Product Data
Type Human Tagged ORF Clone
Tag Myc-DDK
Symbol TLL1
Synonyms ASD6; TLL
Vector pCMV6-Entry
E. coli Selection Kanamycin (25 ug/mL)
Mammalian Cell Selection Neomycin
Sequence Data
>RC223360 representing NM_012464
Red=Cloning site Blue=ORF Green=Tags(s)

TTTTGTAATACGACTCACTATAGGGCGGCCGGGAATTCGTCGACTGGATCCGGTACCGAGGAGATCTGCC
GCCGCGATCGCC

ATGGGGTTGGGAACGCTTTCCCCGAGGATGCTCGTGTGGCTGGTGGCCTCGGGGATTGTTTTCTACGGGG
AGCTATGGGTCTGCGCTGGCCTCGATTATGATTACACTTTTGATGGGAACGAAGAGGATAAAACAGAGAC
TATAGATTACAAGGACCCGTGTAAAGCCGCTGTATTTTGGGGCGATATTGCCTTAGATGATGAAGACTTA
AATATCTTTCAAATAGATAGGACAATTGACCTTACGCAGAACCCCTTTGGAAACCTTGGACATACCACAG
GTGGACTTGGAGACCATGCTATGTCAAAGAAGCGAGGGGCCCTCTACCAACTTATAGACAGGATAAGAAG
AATTGGCTTTGGCTTGGAGCAAAACAACACAGTTAAGGGAAAAGTACCTCTACAATTCTCAGGGCAAAAT
GAGAAAAATCGAGTTCCCAGAGCCGCTACATCAAGAACGGAAAGAATATGGCCTGGAGGCGTTATTCCTT
ATGTTATAGGAGGAAACTTCACTGGCAGCCAGAGAGCCATGTTCAAGCAGGCCATGAGGCACTGGGAAAA
GCACACATGTGTGACTTTCATAGAAAGAAGTGATGAAGAGAGTTACATTGTATTCACCTATAGGCCTTGT
GGATGCTGCTCCTATGTAGGTCGGCGAGGAAATGGACCTCAGGCAATCTCTATCGGCAAGAACTGTGATA
AATTTGGGATTGTTGTTCATGAATTGGGTCATGTGATAGGCTTTTGGCATGAACACACAAGACCAGATCG
AGATAACCACGTAACTATCATAAGAGAAAACATCCAGCCAGGTCAAGAGTACAATTTTCTGAAGATGGAG
CCTGGAGAAGTAAACTCACTTGGAGAAAGATATGATTTCGACAGTATCATGCACTATGCCAGGAACACCT
TCTCAAGGGGGATGTTTCTGGATACCATTCTCCCCTCCCGTGATGATAATGGCATACGTCCTGCAATTGG
TCAGCGAACCCGTCTAAGCAAAGGAGATATCGCACAGGCAAGAAAGCTGTATAGATGTCCAGCATGTGGA
GAAACTCTACAAGAATCCAATGGCAACCTTTCCTCTCCAGGATTTCCCAATGGCTACCCTTCTTACACAC
ACTGCATCTGGAGAGTTTCTGTGACCCCAGGGGAGAAGATTGTTTTAAATTTTACAACGATGGATCTATA
CAAGAGTAGTTTGTGCTGGTATGACTATATTGAAGTAAGAGACGGGTACTGGAGAAAATCACCTCTCCTT
GGTAGATTCTGTGGGGACAAATTGCCTGAAGTTCTTACTTCTACAGACAGCAGAATGTGGATTGAGTTTC
GTAGCAGCAGTAATTGGGTAGGAAAAGGCTTTGCAGCTGTCTATGAAGCGATCTGTGGAGGTGAGATACG
TAAAAATGAAGGACAGATTCAGTCTCCCAATTATCCTGATGACTATCGCCCGATGAAAGAATGTGTGTGG
AAAATAACAGTGTCTGAGAGCTACCACGTCGGGCTGACCTTTCAGTCCTTTGAGATTGAAAGACATGACA
ATTGTGCTTATGACTACCTGGAAGTTAGAGATGGAACCAGTGAAAATAGCCCTTTGATAGGGCGTTTCTG
TGGTTATGACAAACCTGAAGACATAAGATCTACCTCCAATACTTTGTGGATGAAGTTTGTTTCTGACGGA
ACTGTGAACAAAGCAGGGTTTGCTGCTAACTTTTTTAAAGAGGAAGATGAGTGTGCCAAACCTGACCGTG
GAGGCTGTGAGCAGCGATGTCTGAACACTCTGGGCAGTTACCAGTGTGCCTGTGAGCCTGGCTATGAGCT
GGGCCCAGACAGAAGGAGCTGTGAAGCTGCTTGTGGTGGACTTCTTACCAAACTTAACGGCACCATAACC
ACCCCTGGCTGGCCCAAGGAGTACCCTCCTAATAAGAACTGTGTGTGGCAAGTGGTTGCACCAACCCAGT
ACAGAATTTCTGTGAAGTTTGAGTTTTTTGAATTGGAAGGCAATGAAGTTTGCAAATATGATTATGTGGA
GATCTGGAGTGGTCTTTCCTCTGAGTCTAAACTGCATGGCAAATTCTGTGGCGCTGAAGTGCCTGAAGTG
ATCACATCCCAGTTCAACAATATGAGAATTGAATTCAAATCTGACAATACTGTATCCAAGAAGGGCTTCA
AAGCACATTTTTTCTCAGACAAAGATGAATGCTCTAAGGATAATGGTGGATGTCAGCACGAATGTGTCAA
CACGATGGGGAGCTACATGTGTCAATGCCGTAATGGATTTGTGCTACATGACAATAAACATGATTGCAAG
GAAGCTGAGTGTGAACAGAAGATCCACAGTCCAAGTGGCCTCATCACCAGTCCCAACTGGCCAGACAAGT
ACCCAAGCAGGAAAGAATGCACTTGGGAAATCAGCGCCACTCCTGGCCACCGAATCAAATTAGCCTTTAG
TGAATTTGAGATTGAGCAGCATCAAGAATGTGCTTATGACCACTTAGAAGTATTTGATGGAGAAACAGAA
AAGTCACCGATTCTTGGACGACTGTGTGGCAACAAGATACCAGATCCCCTTGTGGCTACTGGAAATAAAA
TGTTTGTTCGGTTTGTTTCTGATGCATCTGTTCAAAGAAAAGGCTTTCAAGCTACACATTCTACAGAGTG
TGGCGGACGATTGAAAGCAGAATCAAAACCAAGAGATCTGTACTCACATGCTCAGTTTGGTGATAACAAC
TACCCAGGACAGGTTGACTGTGAATGGCTATTAGTATCAGAACGGGGCTCTCGACTTGAATTATCCTTCC
AGACATTTGAAGTGGAGGAAGAAGCAGACTGTGGCTATGACTATGTGGAGCTCTTTGATGGTCTTGATTC
AACAGCTGTGGGGCTTGGTCGATTCTGTGGATCCGGGCCACCAGAAGAGATTTATTCAATTGGAGATTCA
GTTTTAATTCATTTCCACACTGATGACACAATCAACAAGAAGGGATTTCATATAAGATACAAAAGCATAA
GATATCCAGATACCACACATACCAAAAAA


ACGCGTACGCGGCCGCTCGAGCAGAAACTCATCTCAGAAGAGGATCTGGCAGCAAATGATATCCTGGATT
ACAAGGATGACGACGATAAG
GTTTAA
>RC223360 representing NM_012464
Red=Cloning site Green=Tags(s)

MGLGTLSPRMLVWLVASGIVFYGELWVCAGLDYDYTFDGNEEDKTETIDYKDPCKAAVFWGDIALDDEDL
NIFQIDRTIDLTQNPFGNLGHTTGGLGDHAMSKKRGALYQLIDRIRRIGFGLEQNNTVKGKVPLQFSGQN
EKNRVPRAATSRTERIWPGGVIPYVIGGNFTGSQRAMFKQAMRHWEKHTCVTFIERSDEESYIVFTYRPC
GCCSYVGRRGNGPQAISIGKNCDKFGIVVHELGHVIGFWHEHTRPDRDNHVTIIRENIQPGQEYNFLKME
PGEVNSLGERYDFDSIMHYARNTFSRGMFLDTILPSRDDNGIRPAIGQRTRLSKGDIAQARKLYRCPACG
ETLQESNGNLSSPGFPNGYPSYTHCIWRVSVTPGEKIVLNFTTMDLYKSSLCWYDYIEVRDGYWRKSPLL
GRFCGDKLPEVLTSTDSRMWIEFRSSSNWVGKGFAAVYEAICGGEIRKNEGQIQSPNYPDDYRPMKECVW
KITVSESYHVGLTFQSFEIERHDNCAYDYLEVRDGTSENSPLIGRFCGYDKPEDIRSTSNTLWMKFVSDG
TVNKAGFAANFFKEEDECAKPDRGGCEQRCLNTLGSYQCACEPGYELGPDRRSCEAACGGLLTKLNGTIT
TPGWPKEYPPNKNCVWQVVAPTQYRISVKFEFFELEGNEVCKYDYVEIWSGLSSESKLHGKFCGAEVPEV
ITSQFNNMRIEFKSDNTVSKKGFKAHFFSDKDECSKDNGGCQHECVNTMGSYMCQCRNGFVLHDNKHDCK
EAECEQKIHSPSGLITSPNWPDKYPSRKECTWEISATPGHRIKLAFSEFEIEQHQECAYDHLEVFDGETE
KSPILGRLCGNKIPDPLVATGNKMFVRFVSDASVQRKGFQATHSTECGGRLKAESKPRDLYSHAQFGDNN
YPGQVDCEWLLVSERGSRLELSFQTFEVEEEADCGYDYVELFDGLDSTAVGLGRFCGSGPPEEIYSIGDS
VLIHFHTDDTINKKGFHIRYKSIRYPDTTHTKK

TRTRPLEQKLISEEDLAANDILDYKDDDDKV
Chromatograms CHROMATOGRAMS
Sequencher program is needed, download here.
Restriction Sites SgfI-MluI      Cloning Scheme for this gene      Plasmid Map     
ACCN NM_012464
ORF Size 3039 bp
OTI Disclaimer The molecular sequence of this clone aligns with the gene accession number as a point of reference only. However, individual transcript sequences of the same gene can differ through naturally occurring variations (e.g. polymorphisms), each with its own valid existence. This clone is substantially in agreement with the reference, but a complete review of all prevailing variants is recommended prior to use. More info
OTI Annotation This clone was engineered to express the complete ORF with an expression tag. Expression varies depending on the nature of the gene.
Product Components The ORF clone is ion-exchange column purified and shipped in a 2D barcoded Matrix tube containing 10ug of transfection-ready, dried plasmid DNA (reconstitute with 100 ul of water).
Reconstitution 1. Centrifuge at 5,000xg for 5min.
2. Carefully open the tube and add 100ul of sterile water to dissolve the DNA.
3. Close the tube and incubate for 10 minutes at room temperature.
4. Briefly vortex the tube and then do a quick spin (less than 5000xg) to concentrate the liquid at the bottom.
5. Store the suspended plasmid at -20°C. The DNA is stable for at least one year from date of shipping when stored at -20°C.
Reference Data
RefSeq NM_012464.5
RefSeq Size 6654 bp
RefSeq ORF 3042 bp
Locus ID 7092
UniProt ID O43897
Cytogenetics 4q32.3
Protein Families Druggable Genome, Protease, Secreted Protein
MW 114.5 kDa
Gene Summary This gene encodes an astacin-like, zinc-dependent, metalloprotease that belongs to the peptidase M12A family. This protease processes procollagen C-propeptides, such as chordin, pro-biglycan and pro-lysyl oxidase. Studies in mice suggest that this gene plays multiple roles in the development of mammalian heart, and is essential for the formation of the interventricular septum. Allelic variants of this gene are associated with atrial septal defect type 6. Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene. [provided by RefSeq, Mar 2011]

Other Versions

{0} Product Review(s)

0 Product Review(s) Submit review

Be the first one to submit a review

Product Citations

*Delivery time may vary from web posted schedule. Occasional delays may occur due to unforeseen complexities in the preparation of your product. International customers may expect an additional 1-2 weeks in shipping.