Kinesin 5C (KIF5C) (NM_004522) Human Tagged ORF Clone

CAT#: RC218796

KIF5C (Myc-DDK-tagged)-Human kinesin family member 5C (KIF5C)  "NM_004522" in other vectors (6)

Reconstitution Protocol

USD 876.00

In Stock*

Size
    • 10 ug

Product Images

Frequently bought together (4)
DDK Rabbit monoclonal antibody, recognizing both N- and C-terminal tags
    • 100 ul

USD 471.00


pCMV6-Entry, mammalian vector with C-terminal Myc- DDK Tag, 10ug
    • 10 ug

USD 650.00


DH5α Chemically Competent Cells (≥10^8 cfu/μg of pUC19 DNA)
    • 5 x 200 ul

USD 160.00


Forward sequencing primer VP1.5, Reverse sequencing primer XL39, 100pmoles each
    • 100 pmol

USD 59.00

Other products for "KIF5C"

Specifications

Product Data
Type Human Tagged ORF Clone
Tag Myc-DDK
Symbol KIF5C
Synonyms CDCBM2; KINN; NKHC; NKHC-2; NKHC2
Vector pCMV6-Entry
E. coli Selection Kanamycin (25 ug/mL)
Mammalian Cell Selection Neomycin
Sequence Data
>RC218796 representing NM_004522
Red=Cloning site Blue=ORF Green=Tags(s)

TTTTGTAATACGACTCACTATAGGGCGGCCGGGAATTCGTCGACTGGATCCGGTACCGAGGAGATCTGCC
GCCGCGATCGCC

ATGGCGGATCCAGCCGAATGCAGCATCAAAGTGATGTGCCGGTTCCGGCCCCTCAACGAAGCGGAGATCC
TCCGCGGGGACAAATTCATCCCCAAATTTAAAGGCGATGAGACCGTGGTGATCGGGCAAGGGAAGCCATA
TGTCTTCGACAGAGTGCTACCTCCCAACACGACCCAAGAGCAGGTTTACAATGCATGTGCGAAGCAAATT
GTCAAAGATGTCCTTGAAGGTTATAACGGGACGATTTTTGCGTATGGGCAGACTTCATCAGGAAAAACCC
ACACCATGGAGGGGAAGCTGCATGACCCCCAGCTCATGGGGATCATCCCACGAATTGCCCATGATATCTT
TGACCATATCTACTCCATGGATGAGAACCTGGAGTTTCACATAAAGGTTTCCTATTTTGAGATCTACTTG
GACAAAATAAGGGACTTACTTGATGTATCCAAGACCAACTTGGCTGTTCATGAAGATAAAAACAGAGTCC
CGTATGTAAAGGGGTGCACTGAGCGGTTTGTGTCGAGCCCTGAGGAAGTCATGGATGTAATAGATGAAGG
CAAAGCAAACCGACACGTGGCTGTGACAAACATGAATGAACACAGCTCTAGAAGTCACAGTATCTTCCTG
ATAAATATTAAACAAGAGAATGTAGAGACTGAAAAAAAACTCAGTGGGAAACTTTATTTGGTTGATTTGG
CTGGGAGCGAAAAGGTCAGCAAAACTGGTGCCGAGGGAGCTGTTCTTGACGAAGCTAAAAATATCAATAA
GTCTTTGTCTGCTCTTGGAAATGTGATCTCTGCTTTGGCAGAAGGGACAAAAACACATGTGCCATACCGG
GACAGCAAGATGACTCGGATTCTTCAGGACTCTTTGGGTGGGAACTGCAGAACCACCATCGTCATTTGCT
GTTCTCCTTCTGTCTTCAATGAGGCTGAGACCAAGTCCACACTGATGTTCGGACAGAGAGCTAAGACCAT
CAAGAATACAGTCTCTGTGAACCTAGAACTGACAGCAGAAGAATGGAAGAAGAAATATGAAAAAGAGAAA
GAGAAAAACAAGACTTTGAAGAATGTTATCCAGCATCTGGAGATGGAGCTAAACAGGTGGAGGAATGGAG
AAGCTGTGCCTGAGGATGAACAGATCAGTGCCAAGGACCAGAAGAACCTGGAGCCTTGTGATAACACCCC
CATCATAGACAATATTGCTCCTGTTGTTGCTGGCATCTCTACAGAGGAGAAAGAGAAGTACGATGAGGAG
ATCTCCAGTCTCTACAGACAACTGGATGACAAGGATGATGAAATTAACCAGCAGAGCCAGCTGGCTGAAA
AGCTGAAGCAACAGATGTTGGATCAGGATGAGCTTTTAGCTTCCACAAGAAGAGACTATGAGAAGATACA
GGAGGAGCTGACACGTCTCCAGATTGAAAATGAGGCAGCCAAGGATGAGGTGAAAGAAGTTCTCCAGGCC
CTGGAGGAGCTGGCTGTCAATTATGACCAGAAATCACAGGAAGTGGAGGATAAGACCCGGGCCAATGAGC
AGCTGACAGACGAGCTGGCCCAGAAAACGACTACATTGACAACCACACAGAGAGAGCTGAGCCAGCTACA
AGAGCTTAGCAACCACCAGAAGAAAAGGGCAACTGAGATCCTGAATTTGCTGTTGAAAGATCTGGGGGAG
ATAGGTGGAATTATTGGCACCAATGATGTGAAAACTTTGGCAGATGTGAATGGAGTCATTGAGGAGGAGT
TTACCATGGCCCGCCTGTACATCAGCAAGATGAAGTCAGAGGTCAAGTCCCTGGTGAACCGCAGCAAACA
GCTCGAGAGCGCCCAGATGGACTCCAACAGGAAGATGAATGCCAGCGAGCGGGAGCTGGCAGCCTGCCAG
CTGCTCATCTCCCAGCACGAAGCCAAGATCAAGTCTCTGACAGACTACATGCAGAACATGGAACAGAAGA
GGAGGCAGCTAGAAGAGTCCCAGGACTCGCTCAGCGAAGAGCTGGCAAAGCTCCGAGCCCAGGAAAAAAT
GCACGAAGTCAGCTTCCAGGATAAGGAGAAGGAACATCTGACGCGGTTGCAGGATGCTGAAGAAATGAAG
AAGGCGCTGGAGCAGCAGATGGAGAGCCACCGGGAAGCTCACCAGAAGCAGCTGTCCAGACTCCGAGACG
AAATTGAGGAGAAGCAGAAAATCATTGATGAGATTCGGGATTTGAATCAGAAACTGCAACTGGAACAGGA
GAAGCTTAGTTCTGATTATAACAAGCTGAAAATAGAGGACCAAGAGAGAGAAATGAAGCTGGAAAAGCTC
TTATTGCTCAACGATAAAAGGGAACAAGCCAGAGAAGACCTCAAAGGGCTGGAGGAGACAGTGTCTAGAG
AATTGCAGACACTGCACAACCTTCGGAAACTCTTTGTCCAGGATCTGACCACCCGAGTTAAAAAAAGTGT
GGAGTTGGACAACGATGATGGAGGGGGCAGTGCTGCCCAGAAGCAGAAAATTTCCTTCTTGGAGAATAAC
CTGGAGCAGCTCACCAAAGTTCACAAGCAGCTGGTCCGGGACAACGCAGACCTGCGCTGTGAACTGCCCA
AGCTGGAGAAGCGGCTGCGTGCCACGGCGGAGCGCGTCAAGGCTCTGGAGAGCGCGCTGAAGGAGGCCAA
GGAGAACGCCATGCGGGACCGTAAGCGCTACCAGCAGGAGGTGGATCGTATCAAGGAGGCCGTGCGGGCC
AAGAACATGGCCAGAAGGGCCCATTCAGCCCAGATCGCCAAGCCCATCCGCCCCGGACACTACCCGGCCT
CATCTCCAACGGCCGTCCATGCCATTCGAGGGGGAGGAGGCAGCTCTTCAAATTCCACTCACTACCAGAA
A


ACGCGTACGCGGCCGCTCGAGCAGAAACTCATCTCAGAAGAGGATCTGGCAGCAAATGATATCCTGGATT
ACAAGGATGACGACGATAAG
GTTTAA
>RC218796 representing NM_004522
Red=Cloning site Green=Tags(s)

MADPAECSIKVMCRFRPLNEAEILRGDKFIPKFKGDETVVIGQGKPYVFDRVLPPNTTQEQVYNACAKQI
VKDVLEGYNGTIFAYGQTSSGKTHTMEGKLHDPQLMGIIPRIAHDIFDHIYSMDENLEFHIKVSYFEIYL
DKIRDLLDVSKTNLAVHEDKNRVPYVKGCTERFVSSPEEVMDVIDEGKANRHVAVTNMNEHSSRSHSIFL
INIKQENVETEKKLSGKLYLVDLAGSEKVSKTGAEGAVLDEAKNINKSLSALGNVISALAEGTKTHVPYR
DSKMTRILQDSLGGNCRTTIVICCSPSVFNEAETKSTLMFGQRAKTIKNTVSVNLELTAEEWKKKYEKEK
EKNKTLKNVIQHLEMELNRWRNGEAVPEDEQISAKDQKNLEPCDNTPIIDNIAPVVAGISTEEKEKYDEE
ISSLYRQLDDKDDEINQQSQLAEKLKQQMLDQDELLASTRRDYEKIQEELTRLQIENEAAKDEVKEVLQA
LEELAVNYDQKSQEVEDKTRANEQLTDELAQKTTTLTTTQRELSQLQELSNHQKKRATEILNLLLKDLGE
IGGIIGTNDVKTLADVNGVIEEEFTMARLYISKMKSEVKSLVNRSKQLESAQMDSNRKMNASERELAACQ
LLISQHEAKIKSLTDYMQNMEQKRRQLEESQDSLSEELAKLRAQEKMHEVSFQDKEKEHLTRLQDAEEMK
KALEQQMESHREAHQKQLSRLRDEIEEKQKIIDEIRDLNQKLQLEQEKLSSDYNKLKIEDQEREMKLEKL
LLLNDKREQAREDLKGLEETVSRELQTLHNLRKLFVQDLTTRVKKSVELDNDDGGGSAAQKQKISFLENN
LEQLTKVHKQLVRDNADLRCELPKLEKRLRATAERVKALESALKEAKENAMRDRKRYQQEVDRIKEAVRA
KNMARRAHSAQIAKPIRPGHYPASSPTAVHAIRGGGGSSSNSTHYQK

TRTRPLEQKLISEEDLAANDILDYKDDDDKV
Chromatograms CHROMATOGRAMS
Sequencher program is needed, download here.
Restriction Sites SgfI-MluI      Cloning Scheme for this gene      Plasmid Map     
ACCN NM_004522
ORF Size 2871 bp
OTI Disclaimer The molecular sequence of this clone aligns with the gene accession number as a point of reference only. However, individual transcript sequences of the same gene can differ through naturally occurring variations (e.g. polymorphisms), each with its own valid existence. This clone is substantially in agreement with the reference, but a complete review of all prevailing variants is recommended prior to use. More info
OTI Annotation This clone was engineered to express the complete ORF with an expression tag. Expression varies depending on the nature of the gene.
Product Components The ORF clone is ion-exchange column purified and shipped in a 2D barcoded Matrix tube containing 10ug of transfection-ready, dried plasmid DNA (reconstitute with 100 ul of water).
Reconstitution 1. Centrifuge at 5,000xg for 5min.
2. Carefully open the tube and add 100ul of sterile water to dissolve the DNA.
3. Close the tube and incubate for 10 minutes at room temperature.
4. Briefly vortex the tube and then do a quick spin (less than 5000xg) to concentrate the liquid at the bottom.
5. Store the suspended plasmid at -20°C. The DNA is stable for at least one year from date of shipping when stored at -20°C.
Reference Data
RefSeq NM_004522.3
RefSeq Size 6927 bp
RefSeq ORF 2874 bp
Locus ID 3800
UniProt ID O60282
Cytogenetics 2q23.1-q23.2
Domains kinesin
Protein Families Druggable Genome
MW 109.3 kDa
Gene Summary The protein encoded by this gene is a kinesin heavy chain subunit involved in the transport of cargo within the central nervous system. The encoded protein, which acts as a tetramer by associating with another heavy chain and two light chains, interacts with protein kinase CK2. Mutations in this gene have been associated with complex cortical dysplasia with other brain malformations-2. Two transcript variants, one protein-coding and the other non-protein coding, have been found for this gene. [provided by RefSeq, Jul 2015]

Other Versions

{0} Product Review(s)

0 Product Review(s)

Be the first one to submit a review

Product Citations

*Delivery time may vary from web posted schedule. Occasional delays may occur due to unforeseen complexities in the preparation of your product. International customers may expect an additional 1-2 weeks in shipping.