AREB6 (ZEB1) (NM_030751) Human Tagged ORF Clone

CAT#: RC217704

ZEB1 (Myc-DDK-tagged)-Human zinc finger E-box binding homeobox 1 (ZEB1), transcript variant 2

ORF Plasmid: DDK tGFP

Lentiviral Particles: DDK DDK w/ Puro mGFP mGFP w/ Puro


  "NM_030751" in other vectors (6)

Reconstitution Protocol

Get a free Anti-DDK antibody sample free with this product. Use code: "DDK-Clone". View details »

USD 1,469.00

In Stock*

Size
    • 10 ug

Product Images

Frequently bought together (4)
pCMV6-Entry, mammalian vector with C-terminal Myc- DDK Tag, 10ug
    • 10 ug

USD 650.00


Forward sequencing primer VP1.5, Reverse sequencing primer XL39, 100pmoles each
    • 100 pmol

USD 59.00


DDK Rabbit monoclonal antibody, recognizing both N- and C-terminal tags
    • 30 ul

USD 198.00


ZEB1 mouse monoclonal antibody,clone OTI3G6
    • 100 ul

USD 478.00

Other products for "AREB6"

Specifications

Product Data
Type Human Tagged ORF Clone
Tag Myc-DDK
Symbol AREB6
Synonyms AREB6; BZP; DELTAEF1; FECD6; NIL2A; PPCD3; TCF8; ZFHEP; ZFHX1A
Vector pCMV6-Entry
E. coli Selection Kanamycin (25 ug/mL)
Mammalian Cell Selection Neomycin
Sequence Data
>RC217704 representing NM_030751
Red=Cloning site Blue=ORF Green=Tags(s)

TTTTGTAATACGACTCACTATAGGGCGGCCGGGAATTCGTCGACTGGATCCGGTACCGAGGAGATCTGCC
GCCGCGATCGCC

ATGGCGGATGGCCCCAGGTGTAAGCGCAGAAAGCAGGCGAACCCGCGGCGCAATAACGTTACAAATTATA
ATACTGTGGTAGAAACAAATTCAGATTCAGATGATGAAGACAAACTGCATATTGTGGAAGAAGAAAGTGT
TACAGATGCAGCTGACTGTGAAGGTGTACCAGAGGATGACCTGCCAACAGACCAGACAGTGTTACCAGGG
AGGAGCAGTGAAAGAGAAGGGAATGCTAAGAACTGCTGGGAGGATGACACAGGAAAGGAAGGGCAAGAAA
TCCTGGGGCCTGAAGCTCAGGCAGATGAAGCAGGATGTACAGTAAAAGATGATGAATGCGAGTCAGATGC
AGAAAATGAGCAAAACCATGATCCTAATGTTGAAGAGTTTCTACAACAACAAGACACTGCTGTCATTTTT
CCTGAGGCACCTGAAGAGGACCAGAGGCAGGGCACACCAGAAGCCAGTGGTCATGATGAAAATGGAACAC
CAGATGCATTTTCACAATTACTCACCTGTCCATATTGTGATAGAGGCTATAAACGCTTTACCTCTCTGAA
AGAACACATTAAATATCGTCATGAAAAGAATGAAGATAACTTTAGTTGCTCCCTGTGCAGTTACACCTTT
GCATACAGAACCCAACTTGAACGTCACATGACATCACATAAATCAGGAAGAGATCAAAGACATGTGACGC
AGTCTGGGTGTAATCGTAAATTCAAATGCACTGAGTGTGGAAAAGCTTTCAAATACAAACATCACCTAAA
AGAGCACTTAAGAATTCACAGTGGAGAGAAGCCATATGAATGCCCAAACTGCAAGAAACGCTTTTCCCAT
TCTGGCTCCTATAGCTCACACATAAGCAGTAAGAAATGTATCAGCTTGATACCTGTGAATGGGCGACCAA
GAACAGGACTCAAGACATCTCAGTGTTCTTCACCGTCTCTTTCAGCATCACCAGGCAGTCCCACACGACC
ACAGATACGGCAAAAGATAGAGAATAAACCCCTTCAAGAACAACTTTCTGTTAACCAAATTAAAACTGAA
CCTGTGGATTATGAATTCAAACCCATAGTGGTTGCTTCAGGAATCAACTGTTCAACCCCTTTACAAAATG
GGGTTTTCACTGGTGGTGGCCCATTACAGGCAACCAGTTCTCCTCAGGGCATGGTGCAAGCTGTTGTTCT
GCCAACAGTTGGTTTGGTGTCTCCCATAAGTATCAATTTAAGTGATATTCAGAATGTACTTAAAGTGGCG
GTAGATGGTAATGTAATAAGGCAAGTGTTGGAGAATAATCAAGCCAATCTTGCATCCAAAGAACAAGAAA
CAATCAATGCTTCACCCATACAACAAGGTGGCCATTCTGTTATTTCAGCCATCAGTCTTCCTTTGGTTGA
TCAAGATGGAACAACCAAAATTATCATCAACTACAGTCTTGAGCAGCCTAGCCAACTTCAAGTTGTTCCT
CAAAATTTAAAAAAAGAAAATCCAGTCGCTACAAACAGTTGTAAAAGTGAAAAGTTACCAGAAGATCTTA
CTGTTAAGTCTGAGAAGGACAAAAGCTTTGAAGGGGGGGTGAATGATAGCACTTGTCTTCTGTGTGATGA
TTGTCCAGGAGATATTAATGCACTTCCAGAATTAAAGCACTATGACCTAAAGCAGCCTACTCAGCCTCCT
CCACTCCCTGCAGCAGAAGCTGAGAAGCCTGAGTCCTCTGTTTCATCAGCTACTGGAGATGGCAATTTGT
CTCCTAGTCAGCCACCTTTAAAGAACCTCTTGTCTCTCCTAAAAGCATATTATGCTTTGAATGCACAACC
AAGTGCAGAAGAGCTCTCAAAAATTGCTGATTCAGTAAACCTACCACTGGATGTAGTAAAAAAGTGGTTT
GAAAAGATGCAAGCTGGACAGATTTCAGTGCAGTCTTCTGAACCATCTTCTCCTGAACCAGGCAAAGTAA
ATATCCCTGCCAAGAACAATGATCAGCCTCAATCTGCAAATGCAAATGAACCCCAGGACAGCACAGTAAA
TCTACAAAGTCCTTTGAAGATGACTAACTCCCCAGTTTTACCAGTGGGATCAACCACCAATGGTTCCAGA
AGTAGTACACCATCCCCATCACCTCTAAACCTTTCCTCATCCAGAAATACACAGGGTTACTTGTACACAG
CTGAGGGTGCACAAGAAGAGCCACAAGTAGAACCTCTTGATCTTTCACTACCAAAGCAACAGGGAGAATT
ATTAGAAAGGTCAACTATCACTAGTGTTTACCAGAACAGTGTTTATTCTGTCCAGGAAGAACCCTTGAAC
TTGTCTTGCGCAAAAAAGGAGCCACAAAAGGACAGTTGTGTTACAGACTCAGAACCAGTTGTAAATGTAA
TCCCACCAAGTGCCAACCCCATAAATATCGCTATACCTACAGTCACTGCCCAGTTACCCACAATCGTGGC
CATTGCTGACCAGAACAGTGTTCCATGCTTAAGAGCGCTAGCTGCCAATAAGCAAACGATTCTGATTCCC
CAGGTGGCATACACCTACTCAACTACGGTCAGCCCTGCAGTCCAAGAACCACCCTTGAAAGTGATCCAGC
CAAATGGAAATCAGGATGAAAGACAAGATACTAGCTCAGAAGGAGTATCAAATGTAGAGGATCAGAATGA
CTCTGATTCTACACCGCCCAAAAAGAAAATGCGGAAGACAGAAAATGGAATGTATGCTTGTGATTTGTGT
GACAAGATATTCCAAAAGAGTAGTTCATTATTGAGACATAAATATGAACACACAGGTAAAAGACCTCATG
AGTGTGGAATCTGTAAAAAGGCATTTAAACACAAACATCATTTGATTGAACACATGCGATTACATTCTGG
AGAAAAGCCCTATCAATGTGACAAATGTGGAAAGCGCTTCTCACACTCTGGGTCTTATTCTCAACACATG
AATCATCGCTACTCCTACTGTAAGAGAGAAGCGGAAGAACGTGACAGCACAGAGCAGGAAGAGGCAGGGC
CTGAAATCCTCTCGAATGAGCACGTGGGTGCCAGGGCGTCTCCCTCACAGGGCGACTCGGACGAGAGAGA
GAGTTTGACAAGGGAAGAGGATGAAGACAGTGAAAAAGAGGAAGAGGAGGAGGATAAAGAGATGGAAGAA
TTGCAGGAAGAAAAAGAATGTGAAAAACCACAAGGGGATGAGGAAGAGGAGGAGGAGGAGGAAGAAGTGG
AAGAAGAAGAGGTAGAAGAGGCAGAGAATGAGGGAGAAGAAGCAAAAACTGAAGGTCTGATGAAGGATGA
CAGGGCTGAAAGTCAAGCAAGCAGCTTAGGACAAAAAGTAGGCGAGAGTAGTGAGCAAGTGTCTGAAGAA
AAGACAAATGAAGCC


ACGCGTACGCGGCCGCTCGAGCAGAAACTCATCTCAGAAGAGGATCTGGCAGCAAATGATATCCTGGATT
ACAAGGATGACGACGATAAG
GTTTAA
>RC217704 representing NM_030751
Red=Cloning site Green=Tags(s)

MADGPRCKRRKQANPRRNNVTNYNTVVETNSDSDDEDKLHIVEEESVTDAADCEGVPEDDLPTDQTVLPG
RSSEREGNAKNCWEDDTGKEGQEILGPEAQADEAGCTVKDDECESDAENEQNHDPNVEEFLQQQDTAVIF
PEAPEEDQRQGTPEASGHDENGTPDAFSQLLTCPYCDRGYKRFTSLKEHIKYRHEKNEDNFSCSLCSYTF
AYRTQLERHMTSHKSGRDQRHVTQSGCNRKFKCTECGKAFKYKHHLKEHLRIHSGEKPYECPNCKKRFSH
SGSYSSHISSKKCISLIPVNGRPRTGLKTSQCSSPSLSASPGSPTRPQIRQKIENKPLQEQLSVNQIKTE
PVDYEFKPIVVASGINCSTPLQNGVFTGGGPLQATSSPQGMVQAVVLPTVGLVSPISINLSDIQNVLKVA
VDGNVIRQVLENNQANLASKEQETINASPIQQGGHSVISAISLPLVDQDGTTKIIINYSLEQPSQLQVVP
QNLKKENPVATNSCKSEKLPEDLTVKSEKDKSFEGGVNDSTCLLCDDCPGDINALPELKHYDLKQPTQPP
PLPAAEAEKPESSVSSATGDGNLSPSQPPLKNLLSLLKAYYALNAQPSAEELSKIADSVNLPLDVVKKWF
EKMQAGQISVQSSEPSSPEPGKVNIPAKNNDQPQSANANEPQDSTVNLQSPLKMTNSPVLPVGSTTNGSR
SSTPSPSPLNLSSSRNTQGYLYTAEGAQEEPQVEPLDLSLPKQQGELLERSTITSVYQNSVYSVQEEPLN
LSCAKKEPQKDSCVTDSEPVVNVIPPSANPINIAIPTVTAQLPTIVAIADQNSVPCLRALAANKQTILIP
QVAYTYSTTVSPAVQEPPLKVIQPNGNQDERQDTSSEGVSNVEDQNDSDSTPPKKKMRKTENGMYACDLC
DKIFQKSSSLLRHKYEHTGKRPHECGICKKAFKHKHHLIEHMRLHSGEKPYQCDKCGKRFSHSGSYSQHM
NHRYSYCKREAEERDSTEQEEAGPEILSNEHVGARASPSQGDSDERESLTREEDEDSEKEEEEEDKEMEE
LQEEKECEKPQGDEEEEEEEEEVEEEEVEEAENEGEEAKTEGLMKDDRAESQASSLGQKVGESSEQVSEE
KTNEA

TRTRPLEQKLISEEDLAANDILDYKDDDDKV
Chromatograms CHROMATOGRAMS
Sequencher program is needed, download here.
Restriction Sites SgfI-MluI      Cloning Scheme for this gene      Plasmid Map     
ACCN NM_030751
ORF Size 3375 bp
OTI Disclaimer Due to the inherent nature of this plasmid, standard methods to replicate additional amounts of DNA in E. coli are highly likely to result in mutations and/or rearrangements. Therefore, OriGene does not guarantee the capability to replicate this plasmid DNA. Additional amounts of DNA can be purchased from OriGene with batch-specific, full-sequence verification at a reduced cost. Please contact our customer care team at custsupport@origene.com or by calling 301.340.3188 option 3 for pricing and delivery.

The molecular sequence of this clone aligns with the gene accession number as a point of reference only. However, individual transcript sequences of the same gene can differ through naturally occurring variations (e.g. polymorphisms), each with its own valid existence. This clone is substantially in agreement with the reference, but a complete review of all prevailing variants is recommended prior to use. More info
OTI Annotation This clone was engineered to express the complete ORF with an expression tag. Expression varies depending on the nature of the gene.
Product Components The ORF clone is ion-exchange column purified and shipped in a 2D barcoded Matrix tube containing 10ug of transfection-ready, dried plasmid DNA (reconstitute with 100 ul of water).
Reconstitution 1. Centrifuge at 5,000xg for 5min.
2. Carefully open the tube and add 100ul of sterile water to dissolve the DNA.
3. Close the tube and incubate for 10 minutes at room temperature.
4. Briefly vortex the tube and then do a quick spin (less than 5000xg) to concentrate the liquid at the bottom.
5. Store the suspended plasmid at -20°C. The DNA is stable for at least one year from date of shipping when stored at -20°C.
Reference Data
RefSeq NM_030751.6
RefSeq Size 5998 bp
RefSeq ORF 3375 bp
Locus ID 6935
UniProt ID P37275
Cytogenetics 10p11.22
Domains homeobox, zf-C2H2
Protein Families Transcription Factors
MW 124.5 kDa
Gene Summary This gene encodes a zinc finger transcription factor. The encoded protein likely plays a role in transcriptional repression of interleukin 2. Mutations in this gene have been associated with posterior polymorphous corneal dystrophy-3 and late-onset Fuchs endothelial corneal dystrophy. Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been described.[provided by RefSeq, Mar 2010]

Other Versions

{0} Product Review(s)

0 Product Review(s) Submit review

Be the first one to submit a review

Product Citations

*Delivery time may vary from web posted schedule. Occasional delays may occur due to unforeseen complexities in the preparation of your product. International customers may expect an additional 1-2 weeks in shipping.