ST18 (NM_014682) Human Tagged ORF Clone

CAT#: RC215211

ST18 (Myc-DDK-tagged)-Human suppression of tumorigenicity 18 (breast carcinoma) (zinc finger protein) (ST18)

ORF Plasmid: DDK tGFP

Lentiviral Particles: DDK DDK w/ Puro mGFP mGFP w/ Puro


  "NM_014682" in other vectors (6)

Reconstitution Protocol

USD 911.00

In Stock*

Size
  • 10 ug

Product Images

Frequently bought together (5)
pCMV6-Entry, mammalian vector with C-terminal Myc- DDK Tag, 10ug
  • 10 ug

USD 650.00


DH5α Chemically Competent Cells (≥10^8 cfu/μg of pUC19 DNA)
  • 5 x 200 ul

USD 160.00


Forward sequencing primer VP1.5, Reverse sequencing primer XL39, 100pmoles each
  • 100 pmol

USD 59.00


DDK Rabbit monoclonal antibody, recognizing both N- and C-terminal tags
  • 30 ul

USD 198.00


Rabbit Polyclonal Anti-ST18 Antibody
  • 100 ul

USD 539.00

Other products for "ST18"

Specifications

Product Data
Type Human Tagged ORF Clone
Tag Myc-DDK
Symbol ST18
Synonyms NZF-3; NZF3; ZC2H2C3; ZC2HC10; ZNF387
Vector pCMV6-Entry
E. coli Selection Kanamycin (25 ug/mL)
Mammalian Cell Selection Neomycin
Sequence Data
>RC215211 ORF sequence
Red=Cloning site Blue=ORF Green=Tags(s)

TTTTGTAATACGACTCACTATAGGGCGGCCGGGAATTCGTCGACTGGATCCGGTACCGAGGAGATCTGCC
GCCGCGATCGCC

ATGGATGCAGAGGCTGAAGATAAAACGCTGCGTACTCGCTCTAAAGGAACCGAGGTGCCAATGGATTCAC
TAATCCAGGAGCTCAGTGTTGCCTATGATTGCTCCATGGCAAAGAAGAGAACAGCTGAAGATCAGGCTTT
GGGGGTTCCAGTCAACAAAAGGAAATCCCTGCTAATGAAGCCCCGACACTACAGCCCAAAAGCAGACTGC
CAAGAAGACCGCAGTGACAGGACAGAGGACGATGGCCCCTTGGAAACACATGGTCACTCTACCGCAGAGG
AAATCATGATAAAACCTATGGATGAAAGTCTTCTTTCAACTGCACAAGAAAACTCCAGTAGGAAGGAAGA
CAGATACTCTTGTTATCAAGAGCTCATGGTCAAGTCTTTAATGCACTTGGGGAAATTTGAAAAAAATGTA
TCTGTTCAGACTGTAAGTGAAAATTTAAATGACAGTGGCATCCAGTCTTTAAAAGCAGAGAGCGATGAAG
CAGACGAGTGCTTTCTGATTCATTCTGATGATGGAAGAGACAAGATTGATGATTCTCAGCCACCCTTCTG
CTCCTCTGATGACAATGAAAGTAACTCTGAAAGTGCAGAAAATGGCTGGGACAGTGGCTCCAACTTCTCA
GAAGAAACCAAACCACCTAGAGTCCCAAAGTATGTTTTAACAGATCATAAAAAAGACCTATTGGAAGTTC
CTGAAATAAAAACTGAAGGTGACAAATTTATCCCTTGTGAGAACAGGTGTGATTCTGAAACAGAAAGGAA
AGACCCGCAGAATGCTCTCGCAGAACCCCTGGATGGCAATGCCCAGCCCTCATTCCCTGACGTTGAGGAG
GAAGATAGCGAGAGCCTGGCAGTAATGACGGAAGAGGGTAGTGACCTGGAAAAGGCCAAGGGGAATTTAA
GTTTGCTGGAGCAGGCAATTGCTCTGCAGGCTGAGCGAGGTTGTGTTTTCCATAACACCTACAAAGAGCT
GGATAGGTTCCTGCTGGAGCACCTAGCAGGGGAAAGGAGGCAAACCAAAGTTATCGACATGGGTGGAAGA
CAAATCTTTAACAATAAACATTCACCAAGGCCTGAAAAGAGGGAGACCAAGTGCCCGATCCCTGGATGTG
ATGGCACGGGACACGTGACAGGGCTCTACCCGCACCACCGCAGCCTTTCGGGGTGCCCCCACAAAGTGCG
GGTTCCCCTGGAAATTCTTGCCATGCATGAAAATGTGCTCAAGTGTCCCACGCCGGGATGCACAGGAAGG
GGTCATGTGAACAGCAACCGCAACACCCACAGGAGTCTTTCTGGTTGTCCAATTGCTGCAGCTGAAAAAT
TGGCAATGTCCCAGGATAAAAATCAGCTTGATTCTCCCCAAACTGGGCAGTGTCCTGACCAGGCCCACAG
GACAAGTTTGGTGAAGCAAATTGAATTCAATTTCCCGTCACAAGCCATCACCTCTCCCAGAGCCACAGTG
TCAAAAGAACAAGAGAAGTTTGGAAAAGTACCATTTGATTATGCCAGTTTTGATGCCCAAGTTTTCGGTA
AACGCCCTCTCATACAAACAGTGCAAGGACGAAAAACACCACCATTTCCTGAATCAAAGCATTTTCCAAA
TCCAGTGAAATTTCCTAATCGACTGCCTAGTGCAGGCGCCCACACCCAGAGCCCTGGCCGTGCCAGCTCT
TATAGCTACGGTCAATGTAGTGAAGACACCCACATAGCAGCAGCTGCTGCCATCCTGAACCTTTCCACCC
GCTGCAGGGAAGCCACAGACATCCTCTCCAACAAGCCACAGAGTCTGCATGCCAAGGGAGCCGAAATAGA
AGTGGATGAAAATGGCACATTGGACTTAAGCATGAAAAAAAATCGAATCCTGGACAAGTCTGCACCCCTA
ACTTCCTCTAACACTTCTATTCCAACTCCTTCCTCTTCCCCATTCAAAACAAGCAGCATTCTGGTCAATG
CAGCATTCTATCAGGCTCTTTGTGACCAAGAGGGCTGGGACACTCCTATCAACTATAGCAAAACTCACGG
GAAGACAGAGGAGGAGAAAGAGAAAGACCCAGTGAGCTCTCTAGAAAATTTAGAGGAAAAAAAGTTTCCT
GGAGAGGCCTCTATACCAAGCCCTAAACCCAAGCTTCATGCAAGAGATCTCAAAAAGGAACTAATCACCT
GTCCAACACCAGGATGTGATGGAAGTGGCCACGTGACAGGAAACTATGCATCTCATCGCAGTGTTTCTGG
ATGTCCTTTAGCAGATAAGACTCTAAAATCCCTCATGGCTGCCAACTCTCAGGAGCTTAAGTGTCCAACC
CCAGGCTGCGATGGCTCGGGGCACGTGACTGGAAACTATGCTTCCCACAGAAGCTTGTCCGGATGCCCTC
GTGCAAGGAAAGGTGGTGTCAAAATGACCCCTACCAAGGAAGAAAAAGAAGACCCTGAACTGAAATGTCC
TGTGATAGGGTGTGATGGCCAAGGTCACATATCAGGTAAATACACATCACACCGCACAGCTTCTGGCTGT
CCTCTGGCTGCCAAGAGACAGAAGGAGAATCCTCTCAATGGAGCCTCCCTCTCCTGGAAACTGAACAAAC
AAGAGCTACCACATTGTCCCTTGCCAGGCTGCAATGGGCTGGGCCATGTAAATAATGTTTTTGTCACCCA
CCGAAGCTTATCTGGATGTCCTCTCAATGCACAAGTTATCAAAAAGGGCAAGGTTTCTGAAGAACTCATG
ACCATCAAGCTCAAAGCAACTGGGGGAATAGAGAGTGATGAAGAAATTAGGCATTTGGATGAAGAAATAA
AGGAACTGAATGAATCCAACCTTAAAATTGAAGCAGATATGATGAAACTTCAGACCCAGATCACATCTAT
GGAGAGCAACTTAAAGACGATAGAGGAGGAGAACAAACTCATAGAACAGAACAATGAAAGTCTGCTGAAA
GAGCTGGCAGGTCTAAGCCAAGCTCTCATTTCAAGCCTTGCTGACATCCAGCTTCCACAGATGGGACCTA
TCAGTGAGCAGAATTTTGAAGCATATGTAAATACACTCACAGATATGTACAGCAATCTGGAACGGGACTA
TTCCCCGGAATGCAAAGCTCTACTGGAAAGTATCAAACAGGCAGTGAAGGGTATCCATGTG


ACGCGTACGCGGCCGCTCGAGCAGAAACTCATCTCAGAAGAGGATCTGGCAGCAAATGATATCCTGGATT
ACAAGGATGACGACGATAAG
GTTTAA
>RC215211 protein sequence
Red=Cloning site Green=Tags(s)

MDAEAEDKTLRTRSKGTEVPMDSLIQELSVAYDCSMAKKRTAEDQALGVPVNKRKSLLMKPRHYSPKADC
QEDRSDRTEDDGPLETHGHSTAEEIMIKPMDESLLSTAQENSSRKEDRYSCYQELMVKSLMHLGKFEKNV
SVQTVSENLNDSGIQSLKAESDEADECFLIHSDDGRDKIDDSQPPFCSSDDNESNSESAENGWDSGSNFS
EETKPPRVPKYVLTDHKKDLLEVPEIKTEGDKFIPCENRCDSETERKDPQNALAEPLDGNAQPSFPDVEE
EDSESLAVMTEEGSDLEKAKGNLSLLEQAIALQAERGCVFHNTYKELDRFLLEHLAGERRQTKVIDMGGR
QIFNNKHSPRPEKRETKCPIPGCDGTGHVTGLYPHHRSLSGCPHKVRVPLEILAMHENVLKCPTPGCTGR
GHVNSNRNTHRSLSGCPIAAAEKLAMSQDKNQLDSPQTGQCPDQAHRTSLVKQIEFNFPSQAITSPRATV
SKEQEKFGKVPFDYASFDAQVFGKRPLIQTVQGRKTPPFPESKHFPNPVKFPNRLPSAGAHTQSPGRASS
YSYGQCSEDTHIAAAAAILNLSTRCREATDILSNKPQSLHAKGAEIEVDENGTLDLSMKKNRILDKSAPL
TSSNTSIPTPSSSPFKTSSILVNAAFYQALCDQEGWDTPINYSKTHGKTEEEKEKDPVSSLENLEEKKFP
GEASIPSPKPKLHARDLKKELITCPTPGCDGSGHVTGNYASHRSVSGCPLADKTLKSLMAANSQELKCPT
PGCDGSGHVTGNYASHRSLSGCPRARKGGVKMTPTKEEKEDPELKCPVIGCDGQGHISGKYTSHRTASGC
PLAAKRQKENPLNGASLSWKLNKQELPHCPLPGCNGLGHVNNVFVTHRSLSGCPLNAQVIKKGKVSEELM
TIKLKATGGIESDEEIRHLDEEIKELNESNLKIEADMMKLQTQITSMESNLKTIEEENKLIEQNNESLLK
ELAGLSQALISSLADIQLPQMGPISEQNFEAYVNTLTDMYSNLERDYSPECKALLESIKQAVKGIHV

TRTRPLEQKLISEEDLAANDILDYKDDDDKV
Chromatograms CHROMATOGRAMS
Sequencher program is needed, download here.
Restriction Sites SgfI-MluI      Cloning Scheme for this gene      Plasmid Map     
ACCN NM_014682
ORF Size 3141 bp
OTI Disclaimer The molecular sequence of this clone aligns with the gene accession number as a point of reference only. However, individual transcript sequences of the same gene can differ through naturally occurring variations (e.g. polymorphisms), each with its own valid existence. This clone is substantially in agreement with the reference, but a complete review of all prevailing variants is recommended prior to use. More info
OTI Annotation This clone was engineered to express the complete ORF with an expression tag. Expression varies depending on the nature of the gene.
Product Components The ORF clone is ion-exchange column purified and shipped in a 2D barcoded Matrix tube containing 10ug of transfection-ready, dried plasmid DNA (reconstitute with 100 ul of water).
Reconstitution 1. Centrifuge at 5,000xg for 5min.
2. Carefully open the tube and add 100ul of sterile water to dissolve the DNA.
3. Close the tube and incubate for 10 minutes at room temperature.
4. Briefly vortex the tube and then do a quick spin (less than 5000xg) to concentrate the liquid at the bottom.
5. Store the suspended plasmid at -20°C. The DNA is stable for at least one year from date of shipping when stored at -20°C.
Reference Data
RefSeq NM_014682.2, NP_055497.1
RefSeq Size 6330 bp
RefSeq ORF 3144 bp
Locus ID 9705
UniProt ID O60284
Cytogenetics 8q11.23
Domains zf-C2HC
Protein Families Transcription Factors
MW 115.2 kDa
Gene Summary Repressor that binds to DNA sequences containing a bipartite element consisting of a direct repeat of the sequence 5'-AAAGTTT-3' separated by 2-9 nucleotides. Represses basal transcription activity from target promoters (By similarity). Inhibits colony formation in cultured breast cancer cells.[UniProtKB/Swiss-Prot Function]

Other Versions

{0} Product Review(s)

0 Product Review(s) Submit review

Be the first one to submit a review

Product Citations

*Delivery time may vary from web posted schedule. Occasional delays may occur due to unforeseen complexities in the preparation of your product. International customers may expect an additional 1-2 weeks in shipping.