MORC3 (NM_015358) Human Tagged ORF Clone

CAT#: RC210530

MORC3 (Myc-DDK-tagged)-Human MORC family CW-type zinc finger 3 (MORC3)  "NM_015358" in other vectors (6)

Reconstitution Protocol

Special Offer: 30% off this product. Use code: Clone30

USD 860.00

In Stock*

Size
    • 10 ug

Product Images

Frequently bought together (4)
DDK Rabbit monoclonal antibody, recognizing both N- and C-terminal tags
    • 30 ul

USD 198.00


pCMV6-Entry, mammalian vector with C-terminal Myc- DDK Tag, 10ug
    • 10 ug

USD 650.00


DH5α Chemically Competent Cells (≥10^8 cfu/μg of pUC19 DNA)
    • 5 x 200 ul

USD 160.00


Forward sequencing primer VP1.5, Reverse sequencing primer XL39, 100pmoles each
    • 100 pmol

USD 59.00

Other products for "MORC3"

Specifications

Product Data
Type Human Tagged ORF Clone
Tag Myc-DDK
Symbol MORC3
Synonyms NXP2; ZCW5; ZCWCC3
Vector pCMV6-Entry
E. coli Selection Kanamycin (25 ug/mL)
Mammalian Cell Selection Neomycin
Sequence Data
>RC210530 ORF sequence
Red=Cloning site Blue=ORF Green=Tags(s)

TTTTGTAATACGACTCACTATAGGGCGGCCGGGAATTCGTCGACTGGATCCGGTACCGAGGAGATCTGCC
GCCGCGATCGCC

ATGGCGGCGCAGCCACCCCGCGGGATACGCCTCAGCGCGCTTTGCCCGAAGTTTTTACATACAAATTCTA
CTAGTCACACCTGGCCATTCAGTGCAGTTGCTGAATTAATAGATAATGCTTATGATCCTGATGTGAACGC
TAAACAAATATGGATTGACAAAACAGTGATAAATGACCATATATGCTTGACATTCACCGACAATGGGAAT
GGTATGACTTCTGATAAATTACATAAAATGCTAAGCTTTGGCTTCAGTGACAAAGTCACCATGAATGGTC
ATGTCCCAGTTGGATTATATGGGAATGGCTTCAAGTCGGGTTCTATGCGTCTGGGTAAAGACGCAATCGT
TTTTACCAAAAATGGAGAAAGCATGAGCGTGGGCCTTTTGTCTCAGACCTACTTGGAAGTCATAAAAGCG
GAGCATGTTGTTGTTCCAATAGTGGCATTCAACAAGCACCGACAGATGATTAATTTAGCAGAATCAAAAG
CCAGCCTTGCTGCAATTCTGGAACATTCTCTGTTTTCCACGGAACAGAAGTTACTGGCAGAACTTGATGC
TATTATAGGCAAGAAGGGGACGAGGATCATCATTTGGAATCTTAGAAGCTACAAAAATGCAACAGAGTTC
GATTTTGAAAAGGATAAATATGATATCAGAATTCCCGAGGATTTAGATGAGATAACAGGGAAGAAGGGGT
ACAAGAAGCAGGAAAGGATGGACCAGATTGCCCCTGAGAGTGACTATTCCCTGAGGGCTTATTGCAGTAT
ATTATATCTAAAGCCAAGAATGCAGATCATCCTACGTGGACAGAAAGTGAAGACACAGCTGGTTTCGAAG
AGTCTTGCCTACATCGAACGTGATGTTTATCGACCAAAATTTTTATCTAAAACAGTGAGAATTACCTTTG
GATTCAACTGCAGAAATAAAGATCATTATGGGATAATGATGTATCACAGAAATAGACTCATCAAAGCTTA
TGAAAAAGTTGGATGTCAGTTAAGGGCAAACAACATGGGTGTTGGAGTGGTTGGAATTATAGAGTGTAAT
TTCCTTAAGCCAACTCATAATAAACAAGATTTCGACTATACTAATGAGTACAGACTTACAATAACAGCAC
TAGGAGAAAAGCTGAATGATTACTGGAATGAAATGAAAGTGAAGAAAAATACAGAATATCCTCTAAATTT
GCCAGTTGAAGATATACAGAAGCGTCCTGATCAGACATGGGTTCAGTGTGATGCCTGTCTAAAGTGGCGG
AAATTACCTGATGGGATGGATCAACTTCCTGAAAAATGGTATTGCTCCAATAACCCTGACCCACAGTTCA
GAAATTGTGAGGTTCCAGAAGAACCTGAAGATGAGGATTTGGTACATCCCACTTATGAAAAAACCTACAA
AAAGACCAACAAGGAAAAATTCAGGATCAGACAACCGGAAATGATCCCTCGGATTAATGCTGAACTGTTG
TTTCGGCCAACTGCTCTTTCAACTCCAAGCTTTTCTTCTCCTAAGGAAAGTGTTCCAAGAAGACATCTTT
CAGAAGGAACAAATTCTTATGCGACAAGACTTCTAAATAATCATCAAGTTCCACCTCAGTCTGAACCTGA
GAGCAACAGCTTGAAACGGAGACTTTCTACTCGTTCCTCAATTTTGAATGCAAAGAATCGGAGATTGAGT
AGTCAGTTTGAAAATTCAGTTTATAAAGGTGATGATGATGATGGAGATGTCATCATCTTAGAAGAAAACA
GTACCCCCAAACCTGCAGTAGATCATGATATTGACATGAAATCAGAACAGAGTCACGTTGAGCAAGGTGG
TGTTCAGGTTGAGTTTGTGGGTGACAGTGAACCTTGTGGCCAAACTGGTTCAACAAGCACCTCATCATCC
CGATGCGACCAGGGAAATACTGCAGCTACCCAGACTGAAGTACCAAGTTTAGTTGTTAAAAAAGAAGAAA
CTGTTGAAGACGAGATAGACGTAAGAAATGATGCAGTGATTCTGCCCTCCTGTGTAGAAGCTGAAGCAAA
GATACATGAAACCCAGGAAACCACCGATAAATCTGCAGATGATGCAGGCTGCCAATTACAAGAACTGAGA
AACCAGCTACTCCTTGTCACTGAGGAAAAAGAGAATTATAAAAGACAGTGTCATATGTTTACTGATCAAA
TCAAAGTGTTACAACAGAGGATACTAGAAATGAATGACAAGTATGTTAAGAAAGAAACTTGCCATCAGTC
CACTGAAACCGATGCTGTATTTTTACTTGAAAGTATTAATGGCAAATCTGAAAGTCCAGACCATATGGTA
TCTCAGTATCAGCAAGCTTTGGAAGAAATAGAAAGGCTGAAAAAACAATGTAGTGCTTTGCAACATGTAA
AGGCTGAATGCAGCCAGTGTTCCAATAATGAGAGTAAAAGTGAAATGGATGAGATGGCTGTGCAGCTTGA
CGATGTGTTTAGACAACTGGACAAATGCAGTATTGAGAGGGACCAGTATAAAAGTGAGGTTGAATTGCTG
GAAATGGAAAAGTCACAAATCCGTTCACAGTGTGAAGAACTCAAAACTGAAGTAGAACAGTTAAAATCTA
CAAATCAACAGACGGCAACAGATGTTTCAACATCAAGTAACATTGAGGAGTCTGTAAATCATATGGATGG
AGAAAGCCTCAAACTCCGATCTCTTCGAGTTAACGTAGGACAACTGCTGGCTATGATTGTGCCTGATCTT
GATCTTCAGCAAGTGAATTACGATGTTGATGTAGTTGATGAGATTTTAGGACAAGTTGTTGAACAAATGA
GTGAAATCAGTAGTACT


ACGCGTACGCGGCCGCTCGAGCAGAAACTCATCTCAGAAGAGGATCTGGCAGCAAATGATATCCTGGATT
ACAAGGATGACGACGATAAG
GTTTAA
>RC210530 protein sequence
Red=Cloning site Green=Tags(s)

MAAQPPRGIRLSALCPKFLHTNSTSHTWPFSAVAELIDNAYDPDVNAKQIWIDKTVINDHICLTFTDNGN
GMTSDKLHKMLSFGFSDKVTMNGHVPVGLYGNGFKSGSMRLGKDAIVFTKNGESMSVGLLSQTYLEVIKA
EHVVVPIVAFNKHRQMINLAESKASLAAILEHSLFSTEQKLLAELDAIIGKKGTRIIIWNLRSYKNATEF
DFEKDKYDIRIPEDLDEITGKKGYKKQERMDQIAPESDYSLRAYCSILYLKPRMQIILRGQKVKTQLVSK
SLAYIERDVYRPKFLSKTVRITFGFNCRNKDHYGIMMYHRNRLIKAYEKVGCQLRANNMGVGVVGIIECN
FLKPTHNKQDFDYTNEYRLTITALGEKLNDYWNEMKVKKNTEYPLNLPVEDIQKRPDQTWVQCDACLKWR
KLPDGMDQLPEKWYCSNNPDPQFRNCEVPEEPEDEDLVHPTYEKTYKKTNKEKFRIRQPEMIPRINAELL
FRPTALSTPSFSSPKESVPRRHLSEGTNSYATRLLNNHQVPPQSEPESNSLKRRLSTRSSILNAKNRRLS
SQFENSVYKGDDDDGDVIILEENSTPKPAVDHDIDMKSEQSHVEQGGVQVEFVGDSEPCGQTGSTSTSSS
RCDQGNTAATQTEVPSLVVKKEETVEDEIDVRNDAVILPSCVEAEAKIHETQETTDKSADDAGCQLQELR
NQLLLVTEEKENYKRQCHMFTDQIKVLQQRILEMNDKYVKKETCHQSTETDAVFLLESINGKSESPDHMV
SQYQQALEEIERLKKQCSALQHVKAECSQCSNNESKSEMDEMAVQLDDVFRQLDKCSIERDQYKSEVELL
EMEKSQIRSQCEELKTEVEQLKSTNQQTATDVSTSSNIEESVNHMDGESLKLRSLRVNVGQLLAMIVPDL
DLQQVNYDVDVVDEILGQVVEQMSEISST

TRTRPLEQKLISEEDLAANDILDYKDDDDKV
Chromatograms CHROMATOGRAMS
Sequencher program is needed, download here.
Restriction Sites SgfI-MluI      Cloning Scheme for this gene      Plasmid Map     
ACCN NM_015358
ORF Size 2817 bp
OTI Disclaimer The molecular sequence of this clone aligns with the gene accession number as a point of reference only. However, individual transcript sequences of the same gene can differ through naturally occurring variations (e.g. polymorphisms), each with its own valid existence. This clone is substantially in agreement with the reference, but a complete review of all prevailing variants is recommended prior to use. More info
OTI Annotation This clone was engineered to express the complete ORF with an expression tag. Expression varies depending on the nature of the gene.
Product Components The ORF clone is ion-exchange column purified and shipped in a 2D barcoded Matrix tube containing 10ug of transfection-ready, dried plasmid DNA (reconstitute with 100 ul of water).
Reconstitution 1. Centrifuge at 5,000xg for 5min.
2. Carefully open the tube and add 100ul of sterile water to dissolve the DNA.
3. Close the tube and incubate for 10 minutes at room temperature.
4. Briefly vortex the tube and then do a quick spin (less than 5000xg) to concentrate the liquid at the bottom.
5. Store the suspended plasmid at -20°C. The DNA is stable for at least one year from date of shipping when stored at -20°C.
Reference Data
RefSeq NM_015358.3
RefSeq Size 4246 bp
RefSeq ORF 2820 bp
Locus ID 23515
UniProt ID Q14149
Cytogenetics 21q22.12
MW 107 kDa
Gene Summary This gene encodes a protein that localizes to the nuclear matrix and forms nuclear bodies via an ATP-dependent mechanism. The protein is predicted to have coiled-coil and zinc finger domains and has RNA binding activity. Alternative splicing produces multiple transcript variants encoding distinct isoforms. [provided by RefSeq, Feb 2016]

Other Versions

{0} Product Review(s)

0 Product Review(s)

Be the first one to submit a review

Product Citations

*Delivery time may vary from web posted schedule. Occasional delays may occur due to unforeseen complexities in the preparation of your product. International customers may expect an additional 1-2 weeks in shipping.