CRM1 (XPO1) (NM_003400) Human Tagged ORF Clone

CAT#: RC206004

 • TrueORF®

XPO1 (Myc-DDK-tagged)-Human exportin 1 (CRM1 homolog, yeast) (XPO1)

ORF Plasmid: DDK tGFP

Lentiviral Particles: DDK DDK w/ Puro mGFP mGFP w/ Puro


  "NM_003400" in other vectors (6)

Reconstitution Protocol

USD 1,398.00

In Stock*

Size
  • 10 ug

Product Images

Frequently bought together (4)
pCMV6-Entry, mammalian vector with C-terminal Myc- DDK Tag, 10ug
  • 10 ug

USD 650.00


Forward sequencing primer VP1.5, Reverse sequencing primer XL39, 100pmoles each
  • 100 pmol

USD 59.00


DDK Rabbit monoclonal antibody, recognizing both N- and C-terminal tags
  • 30 ul

USD 198.00


XPO1 rabbit polyclonal antibody
  • 100 ul

USD 380.00

Other products for "CRM1"

Specifications

Product Data
Type Human Tagged ORF Clone
Tag Myc-DDK
Symbol CRM1
Synonyms CRM-1; CRM1; emb; exp1
Vector pCMV6-Entry
E. coli Selection Kanamycin (25 ug/mL)
Mammalian Cell Selection Neomycin
Sequence Data
>RC206004 representing NM_003400
Red=Cloning site Blue=ORF Green=Tags(s)

TTTTGTAATACGACTCACTATAGGGCGGCCGGGAATTCGTCGACTGGATCCGGTACCGAGGAGATCTGCC
GCCGCGATCGCC

ATGCCAGCAATTATGACAATGTTAGCAGACCATGCAGCTCGTCAGCTGCTTGATTTCAGCCAAAAACTGG
ATATCAACTTATTAGATAATGTGGTGAATTGCTTATACCATGGAGAAGGAGCCCAGCAAAGAATGGCTCA
AGAAGTACTGACACATTTAAAGGAGCATCCTGATGCTTGGACAAGAGTCGACACAATTTTGGAATTTTCT
CAGAATATGAATACGAAATACTATGGACTACAAATTTTGGAAAATGTGATAAAAACAAGGTGGAAGATTC
TTCCAAGGAACCAGTGCGAAGGAATAAAAAAATACGTTGTTGGCCTCATTATCAAGACGTCATCTGACCC
AACTTGTGTAGAGAAAGAAAAGGTGTATATCGGAAAATTAAATATGATCCTTGTTCAGATACTGAAACAA
GAATGGCCCAAACATTGGCCAACTTTTATCAGTGATATTGTTGGAGCAAGTAGGACCAGCGAAAGTCTCT
GTCAAAATAATATGGTGATTCTTAAACTCTTGAGTGAAGAAGTATTTGATTTCTCTAGTGGACAGATAAC
CCAAGTCAAATCTAAGCATTTAAAAGACAGCATGTGCAATGAATTCTCACAGATATTTCAACTGTGTCAG
TTTGTAATGGAAAATTCTCAAAATGCTCCACTTGTACATGCAACCTTGGAAACATTGCTCAGATTTCTGA
ACTGGATTCCCCTGGGATATATTTTTGAGACCAAATTAATCAGCACATTGATTTATAAGTTCCTGAATGT
TCCAATGTTTCGAAATGTCTCTCTGAAGTGCCTCACTGAGATTGCTGGTGTGAGTGTAAGCCAATATGAA
GAACAATTTGTAACACTATTTACTCTGACAATGATGCAACTAAAGCAGATGCTTCCTTTAAATACCAATA
TTCGACTTGCGTACTCAAATGGAAAAGATGATGAACAGAACTTCATTCAAAATCTCAGTTTGTTTCTCTG
CACCTTTCTTAAGGAACATGATCAACTTATAGAAAAAAGATTAAATCTCAGGGAAACTCTTATGGAGGCC
CTTCATTATATGTTGTTGGTATCTGAAGTAGAAGAAACTGAAATCTTTAAAATTTGTCTTGAATACTGGA
ATCATTTGGCTGCTGAACTCTATAGAGAGAGTCCATTCTCTACATCTGCCTCTCCGTTGCTTTCTGGAAG
TCAACATTTTGATGTTCCTCCCAGGAGACAGCTATATTTGCCCATGTTATTCAAGGTCCGTTTATTAATG
GTTAGTCGAATGGCTAAACCAGAGGAAGTATTGGTTGTAGAGAATGATCAAGGAGAAGTTGTGAGAGAAT
TCATGAAGGATACAGATTCCATAAATTTGTATAAGAATATGAGGGAAACATTGGTTTATCTTACTCATCT
GGATTATGTAGATACAGAAAGAATAATGACAGAGAAGCTTCACAATCAAGTGAATGGTACAGAGTGGTCA
TGGAAAAATTTGAATACATTGTGTTGGGCAATAGGCTCCATTAGTGGAGCAATGCATGAAGAGGACGAAA
AACGATTTCTTGTTACTGTTATAAAGGATCTATTAGGATTATGTGAACAGAAAAGAGGCAAAGATAATAA
AGCTATTATTGCATCAAATATCATGTACATAGTAGGTCAATACCCACGTTTTTTGAGAGCTCACTGGAAA
TTTCTGAAGACTGTAGTTAACAAGCTGTTCGAATTCATGCATGAGACCCATGATGGAGTCCAGGATATGG
CTTGTGATACTTTCATTAAAATAGCCCAAAAATGCCGCAGGCATTTCGTTCAGGTTCAGGTTGGAGAAGT
GATGCCATTTATTGATGAAATTTTGAACAACATTAACACTATTATTTGTGATCTTCAGCCTCAACAGGTT
CATACGTTTTATGAAGCTGTGGGGTACATGATTGGTGCACAAACAGATCAAACAGTACAAGAACACTTGA
TAGAAAAGTACATGTTACTCCCTAATCAAGTGTGGGATAGTATAATCCAGCAGGCAACCAAAAATGTGGA
TATACTGAAAGATCCTGAAACAGTCAAGCAGCTTGGTAGCATTTTGAAAACAAATGTGAGAGCCTGCAAA
GCTGTTGGACACCCCTTTGTAATTCAGCTTGGAAGAATTTATTTAGATATGCTTAATGTATACAAGTGCC
TCAGTGAAAATATTTCTGCAGCTATCCAAGCTAATGGTGAAATGGTTACAAAGCAACCATTGATTAGAAG
TATGCGAACTGTAAAAAGGGAAACTTTAAAGTTAATATCTGGTTGGGTGAGCCGATCCAATGATCCACAG
ATGGTCGCTGAAAATTTTGTTCCCCCTCTGTTGGATGCAGTTCTCATTGATTATCAGAGAAATGTCCCAG
CTGCTAGAGAACCAGAAGTGCTTAGTACTATGGCCATAATTGTCAACAAGTTAGGGGGACATATAACAGC
TGAAATACCTCAAATATTTGATGCTGTTTTTGAATGCACATTGAATATGATAAATAAGGACTTTGAAGAA
TATCCTGAACATAGAACGAACTTTTTCTTACTACTTCAGGCTGTCAATTCTCATTGTTTCCCAGCATTCC
TTGCTATTCCACCTACACAGTTTAAACTTGTTTTGGATTCCATCATTTGGGCTTTCAAACATACTATGAG
GAATGTCGCAGATACGGGCTTACAGATACTTTTTACACTCTTACAAAATGTTGCACAAGAAGAAGCTGCA
GCTCAGAGTTTTTATCAAACTTATTTTTGTGATATTCTCCAGCATATCTTTTCTGTTGTGACAGACACTT
CACATACTGCTGGTTTAACAATGCATGCATCAATTCTTGCATATATGTTTAATTTGGTTGAAGAAGGAAA
AATAAGTACATCATTAAATCCTGGAAATCCAGTTAACAACCAAATCTTTCTTCAGGAATATGTGGCTAAT
CTCCTTAAGTCGGCCTTCCCTCACCTACAAGATGCTCAAGTAAAGCTCTTTGTGACAGGGCTTTTCAGCT
TAAATCAAGATATTCCTGCTTTCAAGGAACATTTAAGAGATTTCCTAGTTCAAATAAAGGAATTTGCAGG
TGAAGACACTTCTGATTTGTTTTTGGAAGAGAGAGAAATAGCCCTACGGCAGGCTGATGAAGAGAAACAT
AAACGTCAAATGTCTGTCCCTGGCATCTTTAATCCACATGAGATTCCAGAAGAAATGTGTGAT


ACGCGTACGCGGCCGCTCGAGCAGAAACTCATCTCAGAAGAGGATCTGGCAGCAAATGATATCCTGGATT
ACAAGGATGACGACGATAAG
GTTTAA
>RC206004 representing NM_003400
Red=Cloning site Green=Tags(s)

MPAIMTMLADHAARQLLDFSQKLDINLLDNVVNCLYHGEGAQQRMAQEVLTHLKEHPDAWTRVDTILEFS
QNMNTKYYGLQILENVIKTRWKILPRNQCEGIKKYVVGLIIKTSSDPTCVEKEKVYIGKLNMILVQILKQ
EWPKHWPTFISDIVGASRTSESLCQNNMVILKLLSEEVFDFSSGQITQVKSKHLKDSMCNEFSQIFQLCQ
FVMENSQNAPLVHATLETLLRFLNWIPLGYIFETKLISTLIYKFLNVPMFRNVSLKCLTEIAGVSVSQYE
EQFVTLFTLTMMQLKQMLPLNTNIRLAYSNGKDDEQNFIQNLSLFLCTFLKEHDQLIEKRLNLRETLMEA
LHYMLLVSEVEETEIFKICLEYWNHLAAELYRESPFSTSASPLLSGSQHFDVPPRRQLYLPMLFKVRLLM
VSRMAKPEEVLVVENDQGEVVREFMKDTDSINLYKNMRETLVYLTHLDYVDTERIMTEKLHNQVNGTEWS
WKNLNTLCWAIGSISGAMHEEDEKRFLVTVIKDLLGLCEQKRGKDNKAIIASNIMYIVGQYPRFLRAHWK
FLKTVVNKLFEFMHETHDGVQDMACDTFIKIAQKCRRHFVQVQVGEVMPFIDEILNNINTIICDLQPQQV
HTFYEAVGYMIGAQTDQTVQEHLIEKYMLLPNQVWDSIIQQATKNVDILKDPETVKQLGSILKTNVRACK
AVGHPFVIQLGRIYLDMLNVYKCLSENISAAIQANGEMVTKQPLIRSMRTVKRETLKLISGWVSRSNDPQ
MVAENFVPPLLDAVLIDYQRNVPAAREPEVLSTMAIIVNKLGGHITAEIPQIFDAVFECTLNMINKDFEE
YPEHRTNFFLLLQAVNSHCFPAFLAIPPTQFKLVLDSIIWAFKHTMRNVADTGLQILFTLLQNVAQEEAA
AQSFYQTYFCDILQHIFSVVTDTSHTAGLTMHASILAYMFNLVEEGKISTSLNPGNPVNNQIFLQEYVAN
LLKSAFPHLQDAQVKLFVTGLFSLNQDIPAFKEHLRDFLVQIKEFAGEDTSDLFLEEREIALRQADEEKH
KRQMSVPGIFNPHEIPEEMCD

TRTRPLEQKLISEEDLAANDILDYKDDDDKV
Chromatograms CHROMATOGRAMS
Sequencher program is needed, download here.
Restriction Sites SgfI-MluI      Cloning Scheme for this gene      Plasmid Map     
ACCN NM_003400
ORF Size 3213 bp
OTI Disclaimer Due to the inherent nature of this plasmid, standard methods to replicate additional amounts of DNA in E. coli are highly likely to result in mutations and/or rearrangements. Therefore, OriGene does not guarantee the capability to replicate this plasmid DNA. Additional amounts of DNA can be purchased from OriGene with batch-specific, full-sequence verification at a reduced cost. Please contact our customer care team at custsupport@origene.com or by calling 301.340.3188 option 3 for pricing and delivery.

The molecular sequence of this clone aligns with the gene accession number as a point of reference only. However, individual transcript sequences of the same gene can differ through naturally occurring variations (e.g. polymorphisms), each with its own valid existence. This clone is substantially in agreement with the reference, but a complete review of all prevailing variants is recommended prior to use. More info
OTI Annotation This clone was engineered to express the complete ORF with an expression tag. Expression varies depending on the nature of the gene.
Product Components The ORF clone is ion-exchange column purified and shipped in a 2D barcoded Matrix tube containing 10ug of transfection-ready, dried plasmid DNA (reconstitute with 100 ul of water).
Reconstitution 1. Centrifuge at 5,000xg for 5min.
2. Carefully open the tube and add 100ul of sterile water to dissolve the DNA.
3. Close the tube and incubate for 10 minutes at room temperature.
4. Briefly vortex the tube and then do a quick spin (less than 5000xg) to concentrate the liquid at the bottom.
5. Store the suspended plasmid at -20°C. The DNA is stable for at least one year from date of shipping when stored at -20°C.
Reference Data
RefSeq NM_003400.4
RefSeq Size 4830 bp
RefSeq ORF 3216 bp
Locus ID 7514
UniProt ID O14980
Cytogenetics 2p15
Domains IBN_NT
Protein Families Druggable Genome
MW 123.8 kDa
Gene Summary This cell-cycle-regulated gene encodes a protein that mediates leucine-rich nuclear export signal (NES)-dependent protein transport. The protein specifically inhibits the nuclear export of Rev and U snRNAs. It is involved in the control of several cellular processes by controlling the localization of cyclin B, MPAK, and MAPKAP kinase 2. This protein also regulates NFAT and AP-1. [provided by RefSeq, Jan 2015]

Other Versions

{0} Product Review(s)

0 Product Review(s) Submit review

Be the first one to submit a review

Product Citations

*Delivery time may vary from web posted schedule. Occasional delays may occur due to unforeseen complexities in the preparation of your product. International customers may expect an additional 1-2 weeks in shipping.