RIP140 (NRIP1) (NM_003489) Human Tagged ORF Clone

CAT#: RC202101

NRIP1 (Myc-DDK-tagged)-Human nuclear receptor interacting protein 1 (NRIP1)

ORF Plasmid: DDK tGFP

Lentiviral Particles: DDK DDK w/ Puro mGFP mGFP w/ Puro


  "NM_003489" in other vectors (6)

Reconstitution Protocol

USD 1,008.00

In Stock*

Size
  • 10 ug

Product Images

Frequently bought together (5)
pCMV6-Entry, mammalian vector with C-terminal Myc- DDK Tag, 10ug
  • 10 ug

USD 650.00


DH5α Chemically Competent Cells (≥10^8 cfu/μg of pUC19 DNA)
  • 5 x 200 ul

USD 160.00


Forward sequencing primer VP1.5, Reverse sequencing primer XL39, 100pmoles each
  • 100 pmol

USD 59.00


DDK Rabbit monoclonal antibody, recognizing both N- and C-terminal tags
  • 30 ul

USD 198.00


NRIP1 rabbit polyclonal antibody
  • 100 ul

USD 380.00

Other products for "RIP140"

Specifications

Product Data
Type Human Tagged ORF Clone
Tag Myc-DDK
Symbol RIP140
Synonyms CAKUT3; RIP140
Vector pCMV6-Entry
E. coli Selection Kanamycin (25 ug/mL)
Mammalian Cell Selection Neomycin
Sequence Data
>RC202101 ORF sequence
Red=Cloning site Blue=ORF Green=Tags(s)

TTTTGTAATACGACTCACTATAGGGCGGCCGGGAATTCGTCGACTGGATCCGGTACCGAGGAGATCTGCC
GCCGCGATCGCC

ATGACTCATGGAGAAGAGCTTGGCTCTGATGTGCACCAGGATTCTATTGTTTTAACTTACCTAGAAGGAT
TACTAATGCATCAGGCAGCAGGGGGATCAGGTACTGCCGTTGACAAAAAGTCTGCTGGGCATAATGAAGA
GGATCAGAACTTTAACATTTCTGGCAGTGCATTTCCCACCTGTCAAAGTAATGGTCCAGTTCTCAATACA
CATACATATCAGGGGTCTGGCATGCTGCACCTCAAAAAAGCCAGACTGTTGCAGTCTTCTGAGGACTGGA
ATGCAGCAAAGCGGAAGAGGCTGTCTGATTCTATCATGAATTTAAACGTAAAGAAGGAAGCTTTGCTAGC
TGGCATGGTTGACAGTGTGCCTAAAGGCAAACAGGATAGCACATTACTGGCCTCTTTGCTTCAGTCATTC
AGCTCTAGGCTGCAGACTGTTGCTCTGTCACAACAAATCAGGCAGAGCCTCAAGGAGCAAGGATATGCCC
TCAGTCATGATTCTTTAAAAGTGGAGAAGGATTTAAGGTGCTATGGTGTTGCATCAAGTCACTTAAAAAC
TTTGTTGAAGAAAAGTAAAGTTAAAGATCAAAAGCCTGATACGAATCTTCCTGATGTGACTAAAAACCTC
ATCAGAGATAGGTTTGCAGAGTCTCCTCATCATGTTGGACAAAGTGGAACAAAGGTCATGAGTGAACCGT
TGTCATGTGCTGCAAGATTACAGGCTGTTGCAAGCATGGTGGAAAAAAGGGCTAGTCCTGCCACCTCACC
TAAACCTAGTGTTGCTTGTAGCCAGTTAGCATTACTTCTGTCAAGCGAAGCCCATTTGCAGCAGTATTCT
CGAGAACACGCTTTAAAAACGCAAAATGCAAATCAAGCAGCAAGTGAAAGACTTGCTGCTATGGCCAGAT
TGCAAGAAAATGGCCAGAAGGATGTTGGCAGTTACCAGCTCCCAAAAGGAATGTCAAGCCATCTTAATGG
TCAGGCAAGAACATCATCAAGCAAACTGATGGCTAGCAAAAGTAGTGCTACAGTGTTTCAAAATCCAATG
GGTATCATTCCTTCTTCCCCTAAAAATGCAGGTTATAAGAACTCACTGGAAAGAAACAATATAAAACAAG
CTGCTAACAATAGTTTGCTTTTACATCTTCTTAAAAGCCAGACTATACCTAAGCCAATGAATGGACACAG
TCACAGTGAGAGAGGAAGCATTTTTGAGGAAAGTAGTACACCTACAACTATTGATGAATATTCAGATAAC
AATCCTAGTTTTACAGATGACAGCAGTGGTGATGAAAGTTCTTATTCCAACTGTGTTCCCATAGACTTGT
CTTGCAAACACCGAACTGAAAAATCAGAATCTGACCAACCTGTTTCCCTGGATAACTTCACTCAATCCTT
GCTAAACACTTGGGATCCAAAAGTCCCAGATGTAGATATCAAAGAAGATCAAGATACCTCAAAGAATTCT
AAGCTAAACTCACACCAGAAAGTAACACTTCTTCAATTGCTACTTGGCCATAAGAATGAAGAAAATGTAG
AAAAAAACACCAGCCCTCAGGGAGTACACAATGATGTGAGCAAGTTCAATACACAAAATTATGCAAGGAC
TTCTGTGATAGAAAGCCCCAGTACAAATCGGACTACTCCAGTGAGCACTCCACCTTTACTTACATCAAGC
AAAGCAGGGTCTCCCATCAATCTCTCTCAACACTCTCTGGTCATCAAATGGAATTCCCCACCATATGTCT
GCAGTACTCAGTCTGAAAAGCTAACAAATACTGCATCTAACCACTCAATGGACCTTACAAAAAGCAAAGA
CCCACCAGGAGAGAAACCAGCCCAAAATGAAGGTGCACAGAACTCTGCAACGTTTAGTGCCAGTAAGCTG
TTACAAAATTTAGCACAATGTGGAATGCAGTCATCCATGTCAGTGGAAGAGCAGAGACCCAGCAAACAGC
TGTTAACTGGAAACACAGATAAACCGATAGGTATGATTGATAGATTAAATAGCCCTTTGCTCTCAAATAA
AACAAATGCAGTTGAAGAAAATAAAGCATTTAGTAGTCAACCAACAGGTCCTGAACCAGGGCTTTCTGGT
TCTGAAATAGAAAATCTGCTTGAAAGACGTACTGTCCTCCAGTTGCTCCTGGGGAACCCCAACAAAGGGA
AGAGTGAAAAAAAAGAGAAAACTCCCTTAAGAGATGAAAGTACTCAGGAACACTCAGAGAGAGCTTTAAG
TGAACAAATACTGATGGTGAAAATAAAATCTGAGCCTTGTGATGACTTACAAATTCCTAACACAAATGTG
CACTTGAGCCATGATGCTAAGAGTGCCCCATTCTTGGGTATGGCTCCTGCTGTGCAGAGAAGCGCACCTG
CCTTACCAGTGTCCGAAGACTTTAAATCGGAGCCTGTTTCACCTCAGGATTTTTCTTTCTCCAAGAATGG
TCTGCTAAGTCGATTGCTAAGACAAAATCAAGATAGTTACCTGGCAGATGATTCAGACAGGAGTCACAGA
AATAATGAAATGGCACTTCTAGAATCAAAGAATCTTTGCATGGTCCCTAAGAAAAGGAAGCTTTATACTG
AGCCATTAGAAAATCCATTTAAAAAGATGAAAAACAACATTGTTGATGCTGCAAACAATCACAGTGCCCC
AGAAGTACTGTATGGGTCCTTGCTTAACCAGGAAGAGCTGAAATTTAGCAGAAATGATCTTGAATTTAAA
TATCCTGCTGGTCATGGCTCAGCCAGCGAAAGTGAACACAGGAGTTGGGCCAGAGAGAGCAAAAGCTTTA
ATGTTCTGAAACAGCTGCTTCTCTCAGAAAACTGTGTGCGAGATTTGTCCCCGCACAGAATTAACTCTGT
GGCTGACAGTAAAAAGAAAGGACACAAAAATAATGTGACCAACAGCAAACCTGAATTTAGCATTTCTTCT
TTAAATGGACTGATGTACAGTTCCACTCAGCCCAGCAGTTGCATGGATAACAGGACATTTTCATACCCAG
GTGTAGTAAAAACTCCTGTGAGTCCTACTTTCCCTGAGCACTTGGGCTGTGCAGGGTCTAGACCAGAATC
TGGGCTTTTGAATGGGTGTTCCATGCCCAGTGAGAAAGGACCCATTAAGTGGGTTATCACTGATGCGGAG
AAGAATGAGTATGAAAAAGACTCTCCAAGATTGACCAAAACCAACCCAATACTATATTACATGCTTCAAA
AAGGAGGCAATTCTGTTACCAGTCGAGAAACACAAGACAAGGACATTTGGAGGGAGGCTTCATCTGCTGA
AAGTGTCTCACAGGTCACAGCCAAAGAAGAGTTACTTCCTACTGCAGAAACGAAAGCTTCTTTCTTTAAT
TTAAGAAGCCCTTACAATAGCCATATGGGAAATAATGCTTCTCGCCCACACAGCGCAAATGGAGAAGTTT
ATGGACTTCTGGGAAGCGTGCTAACGATAAAGAAAGAATCAGAA


ACGCGTACGCGGCCGCTCGAGCAGAAACTCATCTCAGAAGAGGATCTGGCAGCAAATGATATCCTGGATT
ACAAGGATGACGACGATAAG
GTTTAA
>RC202101 protein sequence
Red=Cloning site Green=Tags(s)

MTHGEELGSDVHQDSIVLTYLEGLLMHQAAGGSGTAVDKKSAGHNEEDQNFNISGSAFPTCQSNGPVLNT
HTYQGSGMLHLKKARLLQSSEDWNAAKRKRLSDSIMNLNVKKEALLAGMVDSVPKGKQDSTLLASLLQSF
SSRLQTVALSQQIRQSLKEQGYALSHDSLKVEKDLRCYGVASSHLKTLLKKSKVKDQKPDTNLPDVTKNL
IRDRFAESPHHVGQSGTKVMSEPLSCAARLQAVASMVEKRASPATSPKPSVACSQLALLLSSEAHLQQYS
REHALKTQNANQAASERLAAMARLQENGQKDVGSYQLPKGMSSHLNGQARTSSSKLMASKSSATVFQNPM
GIIPSSPKNAGYKNSLERNNIKQAANNSLLLHLLKSQTIPKPMNGHSHSERGSIFEESSTPTTIDEYSDN
NPSFTDDSSGDESSYSNCVPIDLSCKHRTEKSESDQPVSLDNFTQSLLNTWDPKVPDVDIKEDQDTSKNS
KLNSHQKVTLLQLLLGHKNEENVEKNTSPQGVHNDVSKFNTQNYARTSVIESPSTNRTTPVSTPPLLTSS
KAGSPINLSQHSLVIKWNSPPYVCSTQSEKLTNTASNHSMDLTKSKDPPGEKPAQNEGAQNSATFSASKL
LQNLAQCGMQSSMSVEEQRPSKQLLTGNTDKPIGMIDRLNSPLLSNKTNAVEENKAFSSQPTGPEPGLSG
SEIENLLERRTVLQLLLGNPNKGKSEKKEKTPLRDESTQEHSERALSEQILMVKIKSEPCDDLQIPNTNV
HLSHDAKSAPFLGMAPAVQRSAPALPVSEDFKSEPVSPQDFSFSKNGLLSRLLRQNQDSYLADDSDRSHR
NNEMALLESKNLCMVPKKRKLYTEPLENPFKKMKNNIVDAANNHSAPEVLYGSLLNQEELKFSRNDLEFK
YPAGHGSASESEHRSWARESKSFNVLKQLLLSENCVRDLSPHRINSVADSKKKGHKNNVTNSKPEFSISS
LNGLMYSSTQPSSCMDNRTFSYPGVVKTPVSPTFPEHLGCAGSRPESGLLNGCSMPSEKGPIKWVITDAE
KNEYEKDSPRLTKTNPILYYMLQKGGNSVTSRETQDKDIWREASSAESVSQVTAKEELLPTAETKASFFN
LRSPYNSHMGNNASRPHSANGEVYGLLGSVLTIKKESE

TRTRPLEQKLISEEDLAANDILDYKDDDDKV
Chromatograms CHROMATOGRAMS
Sequencher program is needed, download here.
Restriction Sites SgfI-MluI      Cloning Scheme for this gene      Plasmid Map     
ACCN NM_003489
ORF Size 3474 bp
OTI Disclaimer The molecular sequence of this clone aligns with the gene accession number as a point of reference only. However, individual transcript sequences of the same gene can differ through naturally occurring variations (e.g. polymorphisms), each with its own valid existence. This clone is substantially in agreement with the reference, but a complete review of all prevailing variants is recommended prior to use. More info
OTI Annotation This clone was engineered to express the complete ORF with an expression tag. Expression varies depending on the nature of the gene.
Product Components The ORF clone is ion-exchange column purified and shipped in a 2D barcoded Matrix tube containing 10ug of transfection-ready, dried plasmid DNA (reconstitute with 100 ul of water).
Reconstitution 1. Centrifuge at 5,000xg for 5min.
2. Carefully open the tube and add 100ul of sterile water to dissolve the DNA.
3. Close the tube and incubate for 10 minutes at room temperature.
4. Briefly vortex the tube and then do a quick spin (less than 5000xg) to concentrate the liquid at the bottom.
5. Store the suspended plasmid at -20°C. The DNA is stable for at least one year from date of shipping when stored at -20°C.
Reference Data
RefSeq NM_003489.4
RefSeq Size 7556 bp
RefSeq ORF 3477 bp
Locus ID 8204
UniProt ID P48552
Cytogenetics 21q11.2-q21.1
Protein Families Druggable Genome, Transcription Factors
MW 127 kDa
Gene Summary Nuclear receptor interacting protein 1 (NRIP1) is a nuclear protein that specifically interacts with the hormone-dependent activation domain AF2 of nuclear receptors. Also known as RIP140, this protein modulates transcriptional activity of the estrogen receptor. [provided by RefSeq, Jul 2008]

Other Versions

{0} Product Review(s)

0 Product Review(s) Submit review

Be the first one to submit a review

Product Citations

*Delivery time may vary from web posted schedule. Occasional delays may occur due to unforeseen complexities in the preparation of your product. International customers may expect an additional 1-2 weeks in shipping.